The Time Now > กินี > Mamou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mamou, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 5:51:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
1099 กิโลเมตรจาก Mamou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
97.14°F
77°F
8.7 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
75%
29.8 "Hg
3.11 ไมล์
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 5:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:52 AM
6:25 PM
11:33
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:32 PM
2:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
61°F
59°F
88°F
68°F
64°F
70°F
88°F
ระดับที่สบาย
66°F
61°F
59°F
84°F
68°F
64°F
77°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
52°F
46°F
48°F
46°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
18°เหนือ
5 mph
21°เหนือ
7 mph
22°เหนือ
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
90%
77%
24%
50%
53%
43%
21%
ทัศนวิสัย
22 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
40 ไมล์
30 ไมล์
24 ไมล์
24 ไมล์
43 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
63°F
57°F
57°F
55°F
64°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
48°F
50°F
46°F
43°F
39°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
68°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
94°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
110°ตะวันออก
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
25%
28%
30%
26%
21%
19%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
3%
2%
1%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
39°F
52°F
54°F
50°F
50°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
5 mph
100°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
29%
32%
28%
28%
26%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
3%
3%
3%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด