The Time Now > กินี > Mamou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mamou, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 11:36:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tambacounda Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1099 กิโลเมตรจาก Mamou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
1.86 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
29.95 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 10:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:37 AM
6:42 PM
12:5
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:28 PM
12:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:20 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
63°F
82°F
70°F
66°F
64°F
77°F
68°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
88°F
68°F
66°F
64°F
81°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
70°F
68°F
64°F
66°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
355°เหนือ
5 mph
73°ตะวันออก
7 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
100%
68%
91%
95%
100%
79%
93%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
10 ไมล์
1 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
63%
11%
68%
70%
43%
9%
36%
78%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
77°F
77°F
82°F
82°F
88°F
90°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
66°F
66°F
66°F
72°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
79°F
79°F
84°F
82°F
100°F
108°F
97°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
77°F
81°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
104°ตะวันออก
5 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
198°ใต้
6 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
160°ใต้
4 mph
170°ใต้
6 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
80%
79%
74%
76%
74%
82%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
90%
99%
81%
99%
99%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.83 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.78 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
104°F
99°F
99°F
97°F
99°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
82°F
79°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
80°ตะวันออก
6 mph
160°ใต้
3 mph
180°ใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
110°ตะวันออก
4 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
82%
92%
78%
76%
74%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
99%
99%
93%
99%
ฝนตก
0.81 นิ้ว
0.69 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.79 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.64 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:20 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด