The Time Now > กินี > Mamou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mamou, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 11:33:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
1099 กิโลเมตรจาก Mamou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
ไม่มีลม
74%
29.89 "Hg
1.86 ไมล์
อา. 26 ม.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:11 AM
6:50 PM
11:39
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:25 AM
8:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
73°F
91°F
70°F
59°F
70°F
91°F
68°F
ระดับที่สบาย
63°F
75°F
88°F
73°F
59°F
75°F
86°F
68°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
30°F
32°F
34°F
45°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
22°เหนือ
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
81°ตะวันออก
4 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
83°ตะวันออก
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
352°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
21%
10%
22%
41%
40%
15%
36%
ทัศนวิสัย
47 ไมล์
40 ไมล์
53 ไมล์
51 ไมล์
34 ไมล์
14 ไมล์
39 ไมล์
39 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
93°F
91°F
91°F
88°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
55°F
55°F
61°F
61°F
72°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
30°F
37°F
32°F
27°F
30°F
39°F
37°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
72°ตะวันออก
11 mph
79°ตะวันออก
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
16%
12%
10%
11%
18%
16%
9%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
1%
4%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
39°F
32°F
32°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
110°ตะวันออก
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
90°ตะวันออก
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
12%
17%
13%
13%
15%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
4%
5%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด