The Time Now > กินี > Mamou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mamou, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 4:58:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tambacounda Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1099 กิโลเมตรจาก Mamou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
46.4°F
4.35 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
52%
29.83 "Hg
10 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:48 AM
6:23 PM
11:35
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:57 PM
3:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
90°F
66°F
61°F
61°F
90°F
68°F
63°F
ระดับที่สบาย
57°F
88°F
66°F
61°F
61°F
88°F
68°F
63°F
จุดน้ำค้าง
61°F
54°F
59°F
59°F
63°F
54°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
161°ใต้
3 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
278°ตะวันตก
2 mph
260°ตะวันตก
6 mph
160°ใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
29%
75%
91%
100%
31%
73%
88%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
29 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
33 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
64°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
57°F
55°F
59°F
61°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
285°ตะวันตก
7 mph
186°ใต้
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
36%
37%
34%
38%
41%
24%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
4%
4%
5%
7%
43%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
41°F
41°F
41°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
5 mph
100°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
25%
21%
20%
20%
16%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
5%
5%
5%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด