The Time Now > กินี > Mamou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mamou, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 15 ตุลาคม 2562 11:24:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1099 กิโลเมตรจาก Mamou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
ไม่มีลม
94%
29.92 "Hg
อ. 15 ต.ค. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:37 AM
6:31 PM
11:54
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:56 PM
7:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 6:13 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
64°F
84°F
70°F
68°F
66°F
82°F
72°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
93°F
64°F
68°F
66°F
86°F
68°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
73°F
68°F
66°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
287°ตะวันตก
3 mph
340°เหนือ
3 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
292°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
100%
69%
93%
96%
100%
67%
92%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
25%
37%
10%
11%
38%
29%
8%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
79°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
70°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
82°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
66°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
282°ตะวันตก
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
280°ตะวันตก
6 mph
259°ตะวันตก
1 mph
70°ตะวันออก
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
73%
72%
75%
74%
59%
78%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
59%
4%
45%
67%
54%
67%
74%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.37 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
100°F
95°F
97°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
77°F
79°F
81°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
110°ตะวันออก
10 mph
170°ใต้
9 mph
200°ใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
280°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
87%
91%
82%
83%
84%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
64%
59%
58%
65%
67%
82%
ฝนตก
0.53 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.66 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mamou

อัพเดทล่าสุด: อ. 15 ต.ค. 2562, 6:13 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด