The Time Now > กินี > Kissidougou > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kissidougou, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 4:44:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bamako / Senou

โปร่ง. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
942 กิโลเมตรจาก Kissidougou
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.49°F
26.6°F
3.11 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
31%
29.98 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 4:30 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:01 AM
6:44 PM
11:43
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:39 AM
9:47 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kissidougou

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
99°F
73°F
63°F
59°F
97°F
73°F
61°F
ระดับที่สบาย
55°F
93°F
75°F
63°F
59°F
91°F
75°F
61°F
จุดน้ำค้าง
50°F
39°F
37°F
46°F
43°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
192°ใต้
4 mph
349°เหนือ
9 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
13%
27%
54%
55%
10%
20%
34%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
44 ไมล์
45 ไมล์
39 ไมล์
12 ไมล์
48 ไมล์
52 ไมล์
48 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kissidougou

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
97°F
97°F
99°F
97°F
104°F
95°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
59°F
57°F
55°F
59°F
61°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
91°F
90°F
95°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
41°F
34°F
32°F
46°F
45°F
50°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
75°ตะวันออก
9 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
87°ตะวันออก
6 mph
196°ใต้
6 mph
183°ใต้
4 mph
174°ใต้
3 mph
160°ใต้
2 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
12%
11%
18%
19%
19%
17%
19%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
4%
6%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
100°F
102°F
104°F
104°F
104°F
108°F
106°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
95°F
95°F
97°F
100°F
97°F
จุดน้ำค้าง
46°F
52°F
36°F
41°F
48°F
52°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
110°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
2 mph
160°ใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
70°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
19%
21%
11%
14%
17%
19%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
5%
39%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kissidougou

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด