The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 3:34:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lungi

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
95.85°F
73.4°F
5.59 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
62%
29.83 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
6:36 PM
11:53
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:17 PM
11:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 12:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
77°F
82°F
81°F
79°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
79°F
91°F
88°F
82°F
82°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
281°ตะวันตก
6 mph
279°ตะวันตก
6 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
284°ตะวันตก
7 mph
277°ตะวันตก
7 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
88%
93%
77%
85%
90%
87%
76%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
27%
40%
12%
35%
31%
47%
28%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
82°F
84°F
82°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
88°F
91°F
88°F
84°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
284°ตะวันตก
7 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
288°ตะวันตก
8 mph
188°ใต้
10 mph
184°ใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
270°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
79%
81%
76%
78%
79%
79%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
50%
63%
93%
65%
61%
46%
76%
57%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.19 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
95°F
91°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
270°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
82%
83%
77%
80%
74%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
59%
52%
72%
97%
71%
64%
62%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.38 นิ้ว
2 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 12:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด