The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 1:14:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lungi

หมอกแดด. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
87.19°F
71.6°F
4.35 mph 270° ตะวันตก
70%
29.89 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:15 AM
6:54 PM
11:39
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:33 AM
12:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
82°F
79°F
77°F
73°F
82°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
73°F
86°F
82°F
79°F
73°F
86°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
72°F
70°F
68°F
66°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
22°เหนือ
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
1°เหนือ
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
271°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
60%
76%
81%
85%
59%
75%
81%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ม.ค. 2563, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 18 ม.ค.
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
81°F
81°F
82°F
77°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
79°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
64°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
279°ตะวันตก
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
275°ตะวันตก
11 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
250°ตะวันตก
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
63%
67%
69%
65%
64%
66%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
3%
6%
6%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
70°F
72°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
290°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
78%
81%
70%
72%
75%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
42%
3%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด