The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 1:42:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bissau Aeroport

อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
0 mph *°
94%
29.86 "Hg
จ. 24 ก.ย. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
6:49 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:42 PM
6:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 12:26 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
82°F
79°F
79°F
79°F
84°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
79°F
91°F
84°F
82°F
84°F
93°F
86°F
79°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
111°ตะวันออก
9 mph
197°ใต้
5 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
8°เหนือ
6 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
275°ตะวันตก
9 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
78%
86%
88%
86%
77%
87%
90%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
62%
64%
63%
13%
11%
34%
62%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
86°F
82°F
82°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
79°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
93°F
90°F
88°F
102°F
97°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
77°F
75°F
73°F
79°F
75°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
158°ใต้
9 mph
262°ตะวันตก
9 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
184°ใต้
9 mph
270°ตะวันตก
7 mph
190°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
77%
78%
81%
80%
78%
73%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
65%
63%
53%
58%
59%
52%
55%
54%
ฝนตก
0.62 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.28 นิ้ว
1.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
109°F
109°F
113°F
115°F
109°F
109°F
108°F
จุดน้ำค้าง
81°F
81°F
82°F
84°F
81°F
81°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
270°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
78%
82%
84%
79%
80%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
47%
41%
50%
49%
51%
59%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.33 นิ้ว
1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 12:26 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด