The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 11:53:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
15.53 mph 180° ใต้
84%
30.01 "Hg
อ. 04 ส.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:45 AM
7:16 PM
12:31
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:13 PM
7:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
79°F
81°F
79°F
77°F
77°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
86°F
82°F
79°F
79°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
199°ใต้
9 mph
196°ใต้
13 mph
194°ใต้
10 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
194°ใต้
10 mph
195°ใต้
12 mph
191°ใต้
10 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
82%
74%
81%
85%
87%
77%
82%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
73%
59%
56%
74%
64%
43%
61%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
82°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
93°F
93°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
77°F
77°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
198°ใต้
11 mph
196°ใต้
11 mph
201°ใต้
9 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
198°ใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
190°ใต้
16 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
79%
85%
85%
86%
82%
86%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
81%
72%
72%
89%
82%
76%
84%
75%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.8 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
88°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
77°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
180°ใต้
11 mph
180°ใต้
14 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
78%
75%
76%
84%
85%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
59%
57%
62%
60%
83%
62%
99%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.14 นิ้ว
1.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด