The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 7:54:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lungi

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
85.33°F
73.4°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
79%
29.83 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 7:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:49 AM
6:30 PM
11:41
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:32 PM
1:56 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 6:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
84°F
81°F
79°F
77°F
86°F
82°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
90°F
84°F
82°F
79°F
93°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
73°F
70°F
66°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
270°ตะวันตก
5 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
260°ตะวันตก
5 mph
201°ใต้
7 mph
342°เหนือ
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
84%
68%
78%
73%
70%
60%
71%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
3 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
11%
10%
11%
28%
12%
12%
12%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 7:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
84°F
86°F
84°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
91°F
88°F
91°F
91°F
86°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
73°F
73°F
72°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
267°ตะวันตก
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
78°ตะวันออก
8 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
59%
65%
67%
70%
72%
69%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
33%
28%
6%
6%
6%
35%
6%
33%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
90°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
74%
76%
77%
76%
77%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
7%
35%
6%
35%
6%
6%
26%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 6:14 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด