The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 12:25:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
4.35 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
29.95 "Hg
พ. 28 มิ.ย. 2560, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:37 AM
7:18 PM
12:41
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:53 AM
11:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 6:23 หลังเที่ยง GMT
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
82°F
81°F
79°F
79°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
88°F
86°F
84°F
82°F
91°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
278°ตะวันตก
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
187°ใต้
10 mph
248°ตะวันตก
7 mph
267°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
89%
79%
82%
86%
87%
79%
82%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
68%
68%
74%
75%
77%
64%
72%
73%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 7:32 หลังเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
88°F
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
197°ใต้
9 mph
178°ใต้
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
268°ตะวันตก
11 mph
255°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
79%
79%
80%
82%
79%
76%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
76%
77%
70%
69%
65%
70%
67%
77%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
90°F
90°F
88°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
180°ใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
13 mph
170°ใต้
13 mph
170°ใต้
13 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
76%
74%
73%
74%
74%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
66%
100%
100%
79%
82%
100%
88%
ฝนตก
0.25 นิ้ว
0.54 นิ้ว
1.26 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.65 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 6:23 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด