The Time Now > กินี > Conakry > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Conakry, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 4:13:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lungi

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Conakry
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
94.17°F
71.6°F
7.46 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
59%
29.83 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:12 AM
7:04 PM
11:52
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:13 PM
7:57 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 12:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
75°F
82°F
79°F
77°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
75°F
86°F
82°F
81°F
81°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
346°เหนือ
12 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
85%
81%
61%
74%
76%
69%
59%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
19 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
5%
5%
3%
5%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
82°F
84°F
79°F
77°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
77°F
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
77°F
77°F
84°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
63°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
61%
60%
60%
58%
70%
65%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
2%
3%
4%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
90°F
90°F
90°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
260°ตะวันตก
11 mph
260°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
10 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
78%
77%
76%
74%
71%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
5%
5%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Conakry

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 12:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด