The Time Now > กินี > Camayenne > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Camayenne, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 5:58:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tambacounda Airport

เมฆต่ำ. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Camayenne
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
6.84 mph 260° ตะวันตก
94%
29.86 "Hg
จ. 26 ส.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
7:07 PM
12:21
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 AM
2:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ส.ค. 2562, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
79°F
77°F
77°F
75°F
79°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
82°F
81°F
79°F
77°F
84°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
273°ตะวันตก
11 mph
256°ตะวันตก
9 mph
257°ตะวันตก
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
252°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
82%
88%
90%
92%
83%
87%
91%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
61%
60%
68%
62%
54%
56%
64%
ฝนตก
0.59 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ส.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
82°F
82°F
84°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
265°ตะวันตก
14 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
202°ใต้
11 mph
191°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
84%
82%
86%
84%
80%
81%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
98%
99%
87%
84%
75%
87%
ฝนตก
1.76 นิ้ว
1.74 นิ้ว
0.92 นิ้ว
1.76 นิ้ว
0.9 นิ้ว
0.75 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
พฤ. 05 ก.ย.
ศ. 06 ก.ย.
ส. 07 ก.ย.
อา. 08 ก.ย.
จ. 09 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
108°F
106°F
106°F
106°F
108°F
109°F
จุดน้ำค้าง
77°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
250°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
16 mph
180°ใต้
11 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
83%
81%
83%
83%
83%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
84%
84%
65%
88%
80%
95%
60%
ฝนตก
1.12 นิ้ว
0.8 นิ้ว
0.13 นิ้ว
1.04 นิ้ว
0.63 นิ้ว
1.37 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ส.ค. 2562, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด