The Time Now > กินี > Camayenne > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Camayenne, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 9:15:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bissau Aeroport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Camayenne
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
64.4°F
ไม่มีลม
94%
29.89 "Hg
4.35 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:16 AM
6:59 PM
11:43
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:32 AM
10:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
79°F
77°F
73°F
82°F
79°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
79°F
75°F
84°F
82°F
79°F
73°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
66°F
66°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
253°ตะวันตก
9 mph
286°ตะวันตก
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
357°เหนือ
10 mph
254°ตะวันตก
8 mph
283°ตะวันตก
7 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
73%
78%
78%
57%
74%
79%
83%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
4%
4%
7%
5%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
279°ตะวันตก
9 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
59%
60%
65%
62%
59%
75%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
3%
2%
5%
3%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
280°ตะวันตก
13 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
72%
74%
73%
76%
75%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
5%
4%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 6:16 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด