The Time Now > กินี > Camayenne > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Camayenne, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 8:06:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Camayenne
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
74.68°F
71.6°F
ไม่มีลม
89%
29.89 "Hg
1.86 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:15 AM
6:54 PM
11:39
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:25 PM
3:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 6:24 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
79°F
75°F
73°F
84°F
81°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
77°F
75°F
88°F
84°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
68°F
66°F
68°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
68°ตะวันออก
11 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
73%
78%
76%
59%
75%
83%
82%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
84°F
86°F
86°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
63°F
64°F
66°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
286°ตะวันตก
9 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
60%
63%
51%
51%
57%
64%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
1%
2%
4%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
250°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
57%
71%
67%
68%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
4%
4%
5%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 6:23 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด