The Time Now > กินี > Camayenne > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Camayenne, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 8:37:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

ฝนเบาๆ. แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Camayenne
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
ไม่มีลม
94%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:43 AM
6:34 PM
11:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:10 AM
3:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 6:12 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
81°F
77°F
77°F
81°F
79°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
81°F
81°F
88°F
82°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
264°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
173°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
85%
89%
89%
80%
88%
91%
92%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
43%
46%
70%
62%
35%
44%
72%
11%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
82°F
82°F
84°F
84°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
75°F
79°F
79°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
90°F
90°F
95°F
91°F
84°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
77°F
77°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
270°ตะวันตก
10 mph
160°ใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
284°ตะวันตก
10 mph
277°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
83%
77%
77%
81%
81%
77%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
84%
6%
6%
60%
66%
64%
52%
ฝนตก
0.89 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
0.2 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
270°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
ไม่มีลม
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
80%
79%
76%
74%
79%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
47%
50%
7%
86%
61%
77%
66%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
0.71 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 6:12 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด