The Time Now > กินี > Camayenne > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Camayenne, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 10:36:15 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kedougou

โปร่ง. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Camayenne
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
81.75°F
55.4°F
ไม่มีลม
40%
29.89 "Hg
10 ไมล์
จ. 23 พ.ย. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:52 AM
6:30 PM
11:38
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:12 PM
1:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 พ.ย. 2563, 6:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
86°F
82°F
81°F
81°F
84°F
82°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
93°F
88°F
86°F
86°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
251°ตะวันตก
5 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
251°ตะวันตก
7 mph
248°ตะวันตก
6 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
1°เหนือ
11 mph
261°ตะวันตก
8 mph
273°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
82%
65%
79%
82%
78%
68%
78%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
31%
7%
4%
7%
7%
5%
4%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 พ.ย. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 24 พ.ย.
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
91°F
90°F
88°F
86°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
260°ตะวันตก
9 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
268°ตะวันตก
9 mph
283°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
70%
68%
63%
63%
73%
72%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
45%
4%
3%
5%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
91°F
90°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
250°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
280°ตะวันตก
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
270°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
70%
75%
69%
72%
75%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
43%
54%
6%
70%
70%
47%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 พ.ย. 2563, 6:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด