The Time Now > กินี > Camayenne > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Camayenne, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 12:06:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

หมอกแดด. อุ่น.
ระยะทาง
1150 กิโลเมตรจาก Camayenne
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
93.45°F
73.4°F
6.84 mph 170° ใต้
66%
29.86 "Hg
3.11 ไมล์
อ. 09 มี.ค. 2564, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
7:05 PM
12:
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:07 AM
3:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
81°F
77°F
77°F
84°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
81°F
79°F
88°F
84°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
275°ตะวันตก
4 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
2
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
75%
82%
84%
64%
76%
82%
79%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
อ. 16 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
256°ตะวันตก
12 mph
277°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
11 mph
264°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
13 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
65%
64%
62%
64%
65%
72%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
2%
2%
4%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
อ. 23 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
90°F
90°F
93°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
73°F
73°F
75°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
260°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
66%
72%
72%
77%
76%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Camayenne

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด