The Time Now > กินี > Beyla > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Beyla, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 8:19:50 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Roberts Field

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
845 กิโลเมตรจาก Beyla
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
ไม่มีลม
89%
29.83 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
6:39 PM
11:42
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:09 AM
1:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Beyla

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
72°F
91°F
72°F
55°F
55°F
90°F
77°F
ระดับที่สบาย
59°F
75°F
88°F
75°F
55°F
55°F
88°F
77°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
39°F
43°F
48°F
55°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
75°ตะวันออก
2 mph
281°ตะวันตก
2 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
37%
16%
35%
74%
99%
25%
44%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
16 ไมล์
45 ไมล์
43 ไมล์
27 ไมล์
4 ไมล์
27 ไมล์
31 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
3%
6%
6%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Beyla

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 7:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
90°F
91°F
86°F
90°F
93°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
55°F
63°F
66°F
66°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
86°F
82°F
86°F
90°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
41°F
52°F
57°F
61°F
55°F
43°F
50°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
80°ตะวันออก
6 mph
110°ตะวันออก
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
30%
35%
47%
32%
18%
26%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
4%
42%
76%
49%
53%
61%
51%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
95°F
97°F
99°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
55°F
72°F
75°F
75°F
66°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
160°ใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
60%
67%
67%
50%
47%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
58%
56%
57%
52%
54%
9%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Beyla

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด