The Time Now > กินี > Beyla > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Beyla, กินี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 2:54:01 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Conakry / Gbessia

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
845 กิโลเมตรจาก Beyla
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
8.7 mph 270° ตะวันตก
70%
29.95 "Hg
ศ. 14 ส.ค. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
6:54 PM
12:24
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:03 AM
2:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Beyla

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 1:33 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
68°F
68°F
75°F
70°F
68°F
68°F
73°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
68°F
77°F
70°F
68°F
68°F
73°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
70°F
68°F
66°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
253°ตะวันตก
4 mph
248°ตะวันตก
2 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
96%
99%
80%
96%
96%
97%
84%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
66%
68%
73%
56%
63%
68%
64%
62%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Beyla

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 2:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
79°F
77°F
79°F
84°F
86°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
75°F
72°F
79°F
75°F
77°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
70°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
260°ตะวันตก
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
86%
73%
82%
80%
64%
60%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
85%
81%
58%
94%
59%
57%
69%
80%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
ส. 29 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
111°F
111°F
97°F
106°F
109°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
84°F
84°F
77°F
82°F
84°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
94%
76%
93%
98%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
70%
69%
69%
61%
94%
ฝนตก
0.62 นิ้ว
0.7 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Beyla

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 1:33 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด