The Time Now > กรีนแลนด์ > Paamiut > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Paamiut, กรีนแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 4:07:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Narsarsuaq

เมฆกระจาย. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
5002 กิโลเมตรจาก Paamiut
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
39.22°F
5°F
5.59 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
21%
30.01 "Hg
พ. 23 ก.ย. 2563, 3:50 หลังเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:06 AM
7:13 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:40 PM
9:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Paamiut

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 10:21 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
37°F
37°F
39°F
41°F
45°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
30°F
34°F
34°F
36°F
36°F
39°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
27°F
30°F
32°F
34°F
39°F
39°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
167°ใต้
5 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
94°ตะวันออก
5 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
249°ตะวันตก
9 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
39 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
2
3
3
8
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
70%
73%
84%
92%
80%
85%
80%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
10%
31%
44%
52%
46%
47%
46%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Paamiut

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 1:22 หลังเที่ยง GMT-2
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
45°F
43°F
41°F
39°F
37°F
39°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
37°F
39°F
37°F
36°F
34°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
30°F
37°F
30°F
36°F
32°F
28°F
34°F
36°F
จุดน้ำค้าง
27°F
39°F
37°F
32°F
32°F
32°F
21°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
34 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
7
3
4
5
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
93%
89%
75%
79%
76%
46%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
73%
62%
5%
58%
58%
2%
2%
ฝนตก
-
0.3 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
41°F
41°F
39°F
39°F
39°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
37°F
41°F
37°F
32°F
34°F
36°F
34°F
จุดน้ำค้าง
21°F
37°F
34°F
34°F
30°F
21°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
160°ใต้
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
87%
80%
79%
66%
43%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
43%
47%
6%
50%
52%
5%
3%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
0.1 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Paamiut

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 10:21 ก่อนเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด