The Time Now > กรีนแลนด์ > Paamiut > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Paamiut, กรีนแลนด์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 3:23:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Narsarsuaq

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
5002 กิโลเมตรจาก Paamiut
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
26.38°F
23°F
5.59 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
69%
29.47 "Hg
จ. 14 ต.ค. 2562, 2:50 ก่อนเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:56 AM
6:11 PM
10:15
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:48 PM
6:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Paamiut

อัพเดทล่าสุด: อา. 13 ต.ค. 2562, 10:18 หลังเที่ยง GMT-2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
28°F
34°F
32°F
30°F
30°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
18°F
16°F
25°F
27°F
21°F
21°F
28°F
30°F
จุดน้ำค้าง
21°F
18°F
21°F
21°F
19°F
19°F
25°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
20 mph
342°เหนือ
18 mph
344°เหนือ
15 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
347°เหนือ
10 mph
342°เหนือ
9 mph
345°เหนือ
13 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
5
4
3
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
64%
58%
62%
64%
64%
60%
69%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Paamiut

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:14 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
36°F
36°F
39°F
39°F
41°F
39°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
30°F
32°F
34°F
37°F
36°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
25°F
28°F
32°F
32°F
32°F
34°F
27°F
21°F
จุดน้ำค้าง
23°F
25°F
27°F
34°F
32°F
37°F
34°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
341°เหนือ
12 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
63%
66%
85%
80%
93%
93%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
4%
69%
62%
74%
55%
42%
ฝนตก
-
-
-
0.2 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
0.7 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0.04 นิ้ว


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
28°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
28°F
30°F
30°F
28°F
27°F
25°F
ระดับที่สบาย
16°F
25°F
21°F
23°F
23°F
18°F
18°F
จุดน้ำค้าง
16°F
18°F
19°F
21°F
19°F
23°F
14°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
24 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
100°ตะวันออก
20 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
2
3
3
3
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
60%
63%
66%
61%
71%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
5%
6%
6%
52%
60%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.59 นิ้ว
2.45 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Paamiut

อัพเดทล่าสุด: อา. 13 ต.ค. 2562, 10:18 หลังเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด