The Time Now > กรีซ > Acharnes > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Acharnes, กรีซ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 10:15:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Elefsis Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
3037 กิโลเมตรจาก Acharnes
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
76.39°F
55.4°F
5.59 mph 170° ใต้
57%
29.92 "Hg
10 ไมล์
ส. 25 พ.ค. 2562, 9:20 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
8:35 PM
14:27
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:49 AM
10:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Acharnes

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
55°F
70°F
81°F
70°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
79°F
70°F
55°F
75°F
79°F
75°F
54°F
54°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
52°F
54°F
48°F
52°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
186°ใต้
6 mph
174°ใต้
3 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
158°ใต้
1 mph
79°ตะวันออก
5 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
56%
84%
54%
34%
50%
87%
84%
ทัศนวิสัย
21 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
24 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
7%
6%
1%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Acharnes

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 25 พ.ค.
อา. 26 พ.ค.
จ. 27 พ.ค.
อ. 28 พ.ค.
พ. 29 พ.ค.
พฤ. 30 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
ส. 01 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
84°F
88°F
81°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
54°F
57°F
59°F
61°F
70°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
84°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
46°F
52°F
50°F
57°F
50°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
161°ใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
179°ใต้
8 mph
269°ตะวันตก
7 mph
158°ใต้
4 mph
100°ตะวันออก
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
35%
31%
39%
34%
37%
35%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
2%
48%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 02 มิ.ย.
จ. 03 มิ.ย.
อ. 04 มิ.ย.
พ. 05 มิ.ย.
พฤ. 06 มิ.ย.
ศ. 07 มิ.ย.
ส. 08 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
75°F
77°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
59°F
63°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
77°F
79°F
82°F
82°F
86°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
180°ใต้
10 mph
170°ใต้
7 mph
100°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
38%
72%
67%
64%
63%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
5%
6%
6%
4%
3%
3%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Acharnes

อัพเดทล่าสุด: ส. 25 พ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด