The Time Now > กานา > Yendi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yendi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 11:13:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Niamtougou

โปร่ง. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
653 กิโลเมตรจาก Yendi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
81.3°F
15.8°F
8.7 mph 90° ตะวันออก
8%
30.07 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 26 ม.ค. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:03 PM
11:42
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:34 AM
7:32 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yendi

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 6:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
97°F
73°F
59°F
59°F
99°F
73°F
63°F
57°F
ระดับที่สบาย
91°F
75°F
59°F
57°F
93°F
75°F
63°F
57°F
จุดน้ำค้าง
30°F
28°F
28°F
28°F
32°F
30°F
28°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
4°เหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
85°ตะวันออก
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
357°เหนือ
6 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
169°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
9%
17%
29%
31%
9%
18%
27%
44%
ทัศนวิสัย
55 ไมล์
55 ไมล์
52 ไมล์
48 ไมล์
55 ไมล์
54 ไมล์
50 ไมล์
47 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yendi

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
99°F
97°F
99°F
100°F
99°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
57°F
59°F
59°F
59°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
39°F
32°F
30°F
32°F
16°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
9%
10%
14%
10%
9%
10%
6%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
0%
0%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
23°F
21°F
23°F
23°F
36°F
23°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
7%
7%
7%
7%
13%
7%
5%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
2%
2%
3%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yendi

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 6:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด