The Time Now > กานา > Winneba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Winneba, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 27 มกราคม 2563 1:37:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
373 กิโลเมตรจาก Winneba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
85.33°F
73.4°F
1.86 mph 10° เหนือ
79%
29.89 "Hg
10 ไมล์
จ. 27 ม.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
6:11 PM
11:53
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:31 AM
7:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
84°F
81°F
79°F
77°F
84°F
82°F
79°F
ระดับที่สบาย
77°F
90°F
88°F
82°F
81°F
93°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
258°ตะวันตก
10 mph
168°ใต้
6 mph
190°ใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
183°ใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
62%
78%
85%
88%
67%
82%
86%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
3%
3%
1%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
88°F
91°F
93°F
93°F
91°F
90°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
199°ใต้
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
196°ใต้
12 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
190°ใต้
13 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
69%
69%
71%
71%
76%
73%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
4%
6%
5%
6%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
200°ใต้
12 mph
200°ใต้
10 mph
200°ใต้
11 mph
180°ใต้
14 mph
190°ใต้
15 mph
190°ใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
72%
70%
70%
72%
71%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
61%
45%
6%
5%
5%
52%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด