The Time Now > กานา > Winneba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Winneba, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 2:17:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
373 กิโลเมตรจาก Winneba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
6.84 mph 270° ตะวันตก
89%
29.86 "Hg
10 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
5:48 PM
11:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:44 PM
1:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
82°F
81°F
79°F
77°F
84°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
79°F
93°F
88°F
84°F
81°F
93°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
267°ตะวันตก
9 mph
177°ใต้
7 mph
201°ใต้
5 mph
251°ตะวันตก
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
184°ใต้
7 mph
192°ใต้
6 mph
199°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
77%
87%
90%
95%
75%
86%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
32%
15%
28%
18%
15%
7%
12%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
93°F
91°F
91°F
88°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
193°ใต้
9 mph
196°ใต้
10 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
193°ใต้
7 mph
176°ใต้
8 mph
160°ใต้
7 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
78%
77%
76%
76%
77%
70%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
53%
9%
5%
10%
8%
49%
47%
51%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
99°F
99°F
99°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
200°ใต้
9 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
8 mph
180°ใต้
9 mph
160°ใต้
8 mph
160°ใต้
8 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
76%
77%
77%
77%
74%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
48%
60%
9%
6%
49%
5%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด