The Time Now > กานา > Winneba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Winneba, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 12:08:07 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
373 กิโลเมตรจาก Winneba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
13.67 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
63%
29.83 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 09 มี.ค. 2564, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
6:14 PM
12:3
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:05 AM
3:12 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
82°F
79°F
79°F
86°F
82°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
93°F
84°F
82°F
99°F
93°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
83%
90%
92%
72%
86%
90%
92%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
11%
9%
34%
9%
11%
42%
40%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
อ. 16 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
97°F
93°F
95°F
93°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
75%
77%
77%
76%
75%
75%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
47%
55%
58%
84%
92%
45%
53%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
อ. 23 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
93°F
93°F
95°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
11 mph
180°ใต้
9 mph
200°ใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
73%
71%
70%
72%
72%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
42%
53%
99%
52%
96%
98%
80%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด