The Time Now > กานา > Winneba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Winneba, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 4:25:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
373 กิโลเมตรจาก Winneba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
5.59 mph 270° ตะวันตก
94%
29.86 "Hg
อ. 24 พ.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:53 AM
5:44 PM
11:51
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:15 PM
12:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
84°F
81°F
79°F
82°F
84°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
79°F
95°F
88°F
84°F
90°F
93°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
249°ตะวันตก
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
253°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
72%
84%
87%
80%
76%
85%
91%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
28%
11%
30%
44%
42%
9%
32%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 24 พ.ย.
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
75°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
90°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
9 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
79%
78%
78%
77%
77%
75%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
41%
55%
58%
64%
12%
7%
60%
58%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
90°F
88°F
88°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
72°F
72°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
8 mph
190°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
79%
75%
69%
68%
73%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
69%
52%
10%
5%
47%
58%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Winneba

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด