The Time Now > กานา > Teshi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Teshi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 10:52:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Teshi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
99.91°F
77°F
11.18 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 09 มี.ค. 2564, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:09 AM
6:12 PM
12:3
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:04 AM
3:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Teshi

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
84°F
81°F
81°F
86°F
82°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
95°F
88°F
86°F
99°F
95°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
22 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
5
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
84%
90%
88%
72%
86%
90%
88%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
9%
9%
38%
11%
11%
33%
33%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Teshi

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
อ. 16 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
5
5
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
74%
76%
76%
75%
75%
79%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
52%
48%
46%
90%
85%
48%
51%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
อ. 23 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
73°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
190°ใต้
14 mph
190°ใต้
9 mph
200°ใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
78%
74%
75%
76%
73%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
42%
52%
99%
51%
88%
99%
49%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Teshi

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด