The Time Now > กานา > Teshi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Teshi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 25 กันยายน 2563 12:57:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆต่ำ. อ่อน.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Teshi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
70.18°F
71.6°F
5.59 mph 10° เหนือ
94%
29.98 "Hg
ศ. 25 ก.ย. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
5:54 PM
12:5
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:28 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Teshi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 12:21 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
81°F
77°F
77°F
77°F
81°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
86°F
81°F
79°F
77°F
86°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
260°ตะวันตก
16 mph
198°ใต้
12 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
77%
90%
91%
91%
75%
89%
90%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
60%
9%
10%
63%
62%
52%
35%
62%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Teshi

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
82°F
84°F
86°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
79%
80%
81%
80%
84%
83%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
69%
67%
73%
63%
59%
52%
55%
48%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
78%
82%
81%
82%
80%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
53%
50%
56%
6%
51%
53%
47%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Teshi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 25 ก.ย. 2563, 12:21 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด