The Time Now > กานา > Tema > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tema, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 12:52:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอกแดด. อุ่น.
ระยะทาง
389 กิโลเมตรจาก Tema
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
90.28°F
66.2°F
ไม่มีลม
49%
29.92 "Hg
1.24 ไมล์
อา. 26 ม.ค. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:08 PM
11:52
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:29 AM
7:37 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tema

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 12:17 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
77°F
86°F
81°F
79°F
79°F
86°F
ระดับที่สบาย
84°F
79°F
79°F
90°F
86°F
84°F
81°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
68°F
73°F
75°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
173°ใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
261°ตะวันตก
12 mph
171°ใต้
8 mph
194°ใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
248°ตะวันตก
13 mph
179°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
82%
80%
58%
77%
85%
85%
62%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tema

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
171°ใต้
11 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
190°ใต้
14 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
61%
66%
67%
68%
71%
69%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
3%
4%
3%
49%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
190°ใต้
15 mph
200°ใต้
16 mph
200°ใต้
13 mph
200°ใต้
12 mph
200°ใต้
14 mph
190°ใต้
14 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
70%
68%
67%
66%
69%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
48%
6%
6%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tema

อัพเดทล่าสุด: อา. 26 ม.ค. 2563, 12:17 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด