The Time Now > กานา > Techiman > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Techiman, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 3:46:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
542 กิโลเมตรจาก Techiman
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
100.2°F
75.2°F
18.02 mph 200° ใต้
63%
29.86 "Hg
พฤ. 19 เม.ย. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:16 PM
12:19
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:55 AM
9:44 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 เม.ย. 2561, 12:07 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
72°F
72°F
90°F
77°F
73°F
79°F
90°F
ระดับที่สบาย
79°F
70°F
73°F
95°F
79°F
72°F
82°F
95°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
201°ใต้
9 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
93%
97%
52%
81%
92%
82%
55%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
19 ไมล์
17 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
30%
34%
10%
37%
41%
11%
12%
25%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 เม.ย. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ศ. 20 เม.ย.
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
91°F
91°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
91°F
91°F
93°F
95°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
61%
56%
60%
55%
42%
51%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
42%
52%
64%
36%
34%
38%
42%
6%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 เม.ย.
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
111°F
108°F
109°F
108°F
111°F
113°F
จุดน้ำค้าง
32°F
77°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
270°ตะวันตก
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
200°ใต้
5 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
70%
68%
68%
65%
73%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
33%
44%
34%
44%
33%
51%
47%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 เม.ย. 2561, 12:07 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด