The Time Now > กานา > Techiman > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Techiman, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 2:21:09 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
542 กิโลเมตรจาก Techiman
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
6.84 mph 270° ตะวันตก
89%
29.86 "Hg
10 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
5:49 PM
11:42
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:50 PM
1:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
86°F
75°F
70°F
70°F
90°F
77°F
72°F
ระดับที่สบาย
82°F
91°F
75°F
66°F
72°F
99°F
79°F
70°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
199°ใต้
6 mph
108°ตะวันออก
5 mph
179°ใต้
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
284°ตะวันตก
6 mph
170°ใต้
5 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
54%
82%
95%
99%
52%
78%
91%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
25 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
25 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
7%
8%
7%
7%
7%
9%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
88°F
88°F
90°F
93°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
68°F
68°F
66°F
64°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
191°ใต้
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
191°ใต้
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
61%
56%
61%
51%
44%
35%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
5%
6%
5%
6%
47%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
93°F
97°F
93°F
95°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
55°F
64°F
70°F
66°F
68°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
350°เหนือ
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
250°ตะวันตก
ไม่มีลม
1 mph
180°ใต้
1 mph
290°ตะวันตก
1 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
41%
49%
43%
47%
53%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
48%
8%
43%
47%
45%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด