The Time Now > กานา > Techiman > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Techiman, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 10:56:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอกแดด. อุ่น.
ระยะทาง
542 กิโลเมตรจาก Techiman
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
13.67 mph 270° ตะวันตก
74%
29.89 "Hg
1.86 ไมล์
อา. 21 ม.ค. 2561, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:26 AM
6:11 PM
11:45
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:34 AM
9:48 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 6:05 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
73°F
64°F
59°F
91°F
73°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
88°F
75°F
64°F
59°F
86°F
75°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
37°F
48°F
36°F
41°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
167°ใต้
6 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
76°ตะวันออก
6 mph
77°ตะวันออก
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
248°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
25%
39%
65%
14%
31%
72%
77%
ทัศนวิสัย
48 ไมล์
52 ไมล์
48 ไมล์
16 ไมล์
55 ไมล์
45 ไมล์
34 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
93°F
91°F
93°F
97°F
97°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
63°F
64°F
63°F
64°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
88°F
86°F
86°F
91°F
90°F
93°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
48°F
41°F
37°F
50°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
78°ตะวันออก
8 mph
172°ใต้
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
20°เหนือ
2 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
15%
24%
18%
16%
22%
17%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
46%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
104°F
100°F
99°F
99°F
106°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
59°F
57°F
54°F
55°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
170°ใต้
1 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
0
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
20%
44%
36%
32%
33%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
34%
5%
31%
35%
28%
30%
32%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Techiman

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 6:05 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด