The Time Now > กานา > Tamale > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tamale, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 3:26:09 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Niamtougou

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
653 กิโลเมตรจาก Tamale
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
72.95°F
68°F
1.86 mph 350° เหนือ
83%
29.89 "Hg
ศ. 14 ส.ค. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
6:20 PM
12:26
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:26 AM
2:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tamale

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 1:33 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
72°F
72°F
84°F
ระดับที่สบาย
75°F
70°F
72°F
77°F
70°F
66°F
72°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
202°ใต้
8 mph
202°ใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
187°ใต้
6 mph
173°ใต้
10 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
94%
94%
86%
93%
96%
97%
69%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
5 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
63%
68%
63%
13%
69%
10%
27%
ฝนตก
-
0.14 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tamale

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 2:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
84°F
88°F
88°F
90°F
84°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
75°F
88°F
93°F
93°F
93°F
86°F
86°F
102°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
66°F
66°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
195°ใต้
8 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
73%
63%
62%
64%
55%
58%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
40%
45%
6%
58%
58%
99%
55%
ฝนตก
0.95 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
ส. 29 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
91°F
84°F
86°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
77°F
66°F
66°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
59%
85%
57%
59%
55%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
59%
60%
56%
57%
53%
6%
51%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tamale

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 1:33 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด