The Time Now > กานา > Tamale > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tamale, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 8:18:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Niamtougou

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
653 กิโลเมตรจาก Tamale
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.81°F
35.6°F
3.11 mph 70° ตะวันออก
27%
29.95 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:24 AM
6:02 PM
11:38
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:31 PM
2:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tamale

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 6:24 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
100°F
88°F
79°F
84°F
97°F
82°F
75°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
90°F
81°F
90°F
100°F
86°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
66°F
70°F
66°F
68°F
66°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
180°ใต้
6 mph
185°ใต้
7 mph
167°ใต้
9 mph
198°ใต้
7 mph
257°ตะวันตก
4 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
271°ตะวันตก
5 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
44%
64%
63%
36%
63%
72%
29%
ทัศนวิสัย
29 ไมล์
38 ไมล์
30 ไมล์
12 ไมล์
25 ไมล์
30 ไมล์
16 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
6%
10%
12%
12%
55%
45%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tamale

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
100°F
97°F
91°F
97°F
99°F
97°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
77°F
75°F
72°F
64°F
64°F
72°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
97°F
90°F
90°F
91°F
90°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
59°F
41°F
34°F
32°F
25°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
190°ใต้
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
187°ใต้
6 mph
21°เหนือ
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
250°ตะวันตก
4 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
43%
37%
16%
12%
11%
8%
11%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
55%
45%
2%
1%
1%
2%
6%
ฝนตก
-
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
97°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
91°F
97°F
100°F
95°F
91°F
จุดน้ำค้าง
32°F
16°F
46°F
59°F
64°F
54°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
250°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
5%
19%
30%
35%
24%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
4%
6%
9%
6%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tamale

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 6:23 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด