The Time Now > กานา > Takoradi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Takoradi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 4:27:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
359 กิโลเมตรจาก Takoradi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
97.14°F
77°F
12.43 mph 180° ใต้
75%
29.71 "Hg
4.97 ไมล์
ส. 27 ก.พ. 2564, 4:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
6:20 PM
12:1
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:46 PM
6:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Takoradi

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 12:18 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
79°F
86°F
81°F
79°F
79°F
86°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
81°F
97°F
88°F
82°F
82°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
201°ใต้
6 mph
249°ตะวันตก
5 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
89%
91%
69%
84%
89%
90%
69%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
8%
34%
31%
8%
9%
31%
31%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Takoradi

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
97°F
97°F
97°F
97°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
72%
72%
70%
73%
72%
71%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
48%
45%
39%
49%
51%
64%
57%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
97°F
97°F
97°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
70%
71%
69%
69%
66%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
49%
42%
40%
49%
6%
40%
ฝนตก
-
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Takoradi

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 12:18 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด