The Time Now > กานา > Takoradi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Takoradi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 6:20:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
359 กิโลเมตรจาก Takoradi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
16.78 mph 200° ใต้
89%
29.89 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 6:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
6:02 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:38 AM
10:49 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Takoradi

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 12:18 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
75°F
77°F
81°F
75°F
73°F
73°F
81°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
79°F
88°F
75°F
73°F
73°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
251°ตะวันตก
12 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
248°ตะวันตก
11 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
91%
87%
77%
90%
93%
95%
77%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
48%
50%
12%
55%
58%
60%
33%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Takoradi

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
82°F
81°F
81°F
79°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
84°F
82°F
84°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
81%
80%
81%
77%
80%
82%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
69%
66%
59%
57%
56%
54%
50%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
200°ใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
190°ใต้
10 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
78%
85%
82%
75%
78%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
59%
41%
54%
58%
46%
52%
52%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Takoradi

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 12:18 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด