The Time Now > กานา > Tafo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tafo, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 12:18:14 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. อุ่น.
ระยะทาง
479 กิโลเมตรจาก Tafo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
8.7 mph 200° ใต้
84%
29.83 "Hg
จ. 11 พ.ย. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
5:45 PM
11:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:13 PM
4:59 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tafo

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 6:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
72°F
90°F
75°F
73°F
79°F
90°F
75°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
100°F
75°F
70°F
82°F
97°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
192°ใต้
5 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
2 mph
189°ใต้
4 mph
201°ใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
196°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
100%
55%
90%
93%
80%
57%
89%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
2 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
4%
5%
9%
11%
38%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tafo

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
70°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
95°F
95°F
95°F
91°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
68°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
5 mph
184°ใต้
5 mph
195°ใต้
5 mph
200°ใต้
2 mph
180°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
64%
65%
62%
61%
53%
63%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
67%
68%
69%
57%
49%
51%
61%
ฝนตก
-
0.3 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
190°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
180°ใต้
2 mph
200°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
78%
78%
77%
81%
75%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
56%
62%
59%
54%
58%
58%
53%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tafo

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 6:14 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด