The Time Now > กานา > Swedru > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Swedru, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 12:55:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Swedru
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
95.85°F
73.4°F
8.7 mph 180° ใต้
62%
29.86 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
5:49 PM
11:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:05 PM
2:48 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Swedru

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
73°F
73°F
90°F
79°F
75°F
82°F
88°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
75°F
108°F
82°F
73°F
91°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
198°ใต้
4 mph
257°ตะวันตก
5 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
168°ใต้
5 mph
189°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
194°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
98%
100%
64%
87%
95%
79%
69%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
11%
22%
29%
7%
7%
41%
36%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Swedru

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
196°ใต้
7 mph
202°ใต้
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
173°ใต้
7 mph
170°ใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
73%
70%
69%
77%
65%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
13%
53%
51%
54%
66%
49%
74%
69%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
93°F
93°F
91°F
91°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
106°F
106°F
109°F
111°F
109°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
170°ใต้
6 mph
170°ใต้
10 mph
170°ใต้
10 mph
190°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
60%
74%
75%
78%
79%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
65%
46%
5%
5%
51%
8%
62%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Swedru

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด