The Time Now > กานา > Swedru > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Swedru, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 5:46:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

ครึ้มฝน. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Swedru
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
6.84 mph 270° ตะวันตก
94%
29.89 "Hg
จ. 14 ต.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
5:49 PM
12:1
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:51 PM
5:30 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Swedru

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
86°F
75°F
75°F
81°F
84°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
72°F
100°F
75°F
75°F
88°F
99°F
70°F
70°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
73°F
73°F
75°F
75°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
282°ตะวันตก
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
256°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
72%
92%
95%
84%
75%
95%
96%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
29%
40%
47%
55%
53%
43%
52%
ฝนตก
-
0.14 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Swedru

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
84°F
86°F
86°F
79°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
86°F
90°F
90°F
93°F
90°F
82°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
290°ตะวันตก
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
266°ตะวันตก
8 mph
249°ตะวันตก
9 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
84%
80%
80%
80%
81%
82%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
55%
85%
73%
81%
49%
83%
74%
63%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.88 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
95°F
99°F
100°F
104°F
102°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
200°ใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
260°ตะวันตก
3 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
77%
81%
82%
81%
81%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
85%
82%
59%
59%
95%
96%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.68 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
2.06 นิ้ว
2.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Swedru

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด