The Time Now > กานา > Sunyani > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sunyani, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 ตุลาคม 2561 12:33:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

พายุฝนฟ้าคะนอง. เมฆมากเป็นส่วนมาก. อุ่น.
ระยะทาง
532 กิโลเมตรจาก Sunyani
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
11.18 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.92 "Hg
อ. 16 ต.ค. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
5:54 PM
11:58
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:20 AM
11:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sunyani

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 6:17 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
88°F
75°F
72°F
72°F
86°F
75°F
ระดับที่สบาย
64°F
70°F
99°F
73°F
66°F
68°F
95°F
75°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
72°F
70°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
179°ใต้
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
100%
64%
92%
96%
100%
65%
91%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
4 ไมล์
15 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
12%
49%
57%
11%
7%
11%
60%
ฝนตก
-
-
0.15 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
-
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sunyani

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 16 ต.ค.
พ. 17 ต.ค.
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
88°F
86°F
90°F
93°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
91°F
95°F
99°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
70°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
188°ใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
90°ตะวันออก
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
70%
68%
73%
68%
49%
42%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
60%
62%
46%
46%
29%
42%
51%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
97°F
115°F
127°F
129°F
127°F
122°F
124°F
จุดน้ำค้าง
68°F
81°F
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
190°ใต้
3 mph
200°ใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
68%
83%
84%
84%
80%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
48%
44%
52%
50%
52%
53%
54%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sunyani

อัพเดทล่าสุด: จ. 15 ต.ค. 2561, 6:17 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด