The Time Now > กานา > Sunyani > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sunyani, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 23 เมษายน 2561 3:13:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
532 กิโลเมตรจาก Sunyani
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
16.78 mph 200° ใต้
66%
29.83 "Hg
จ. 23 เม.ย. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:17 PM
12:20
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:50 PM
12:41 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sunyani

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 เม.ย. 2561, 12:10 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
73°F
73°F
91°F
79°F
73°F
73°F
91°F
ระดับที่สบาย
81°F
72°F
75°F
100°F
82°F
73°F
73°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
201°ใต้
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
195°ใต้
7 mph
200°ใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
92%
99%
53%
83%
92%
97%
54%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
38%
28%
6%
5%
11%
11%
34%
41%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sunyani

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 เม.ย. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
ส. 28 เม.ย.
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
88°F
90°F
93°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
97°F
95°F
95°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
59%
58%
56%
60%
41%
35%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
28%
42%
58%
41%
40%
52%
43%
43%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
ส. 05 พ.ค.
อา. 06 พ.ค.
จ. 07 พ.ค.
อ. 08 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
90°F
90°F
91°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
113°F
117°F
113°F
115°F
106°F
113°F
จุดน้ำค้าง
32°F
77°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
190°ใต้
4 mph
190°ใต้
5 mph
200°ใต้
5 mph
180°ใต้
4 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
73%
79%
74%
76%
66%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
48%
46%
45%
48%
40%
49%
36%
ฝนตก
0.39 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sunyani

อัพเดทล่าสุด: จ. 23 เม.ย. 2561, 12:10 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด