The Time Now > กานา > Salaga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salaga, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 6:09:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
593 กิโลเมตรจาก Salaga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
7.46 mph 280° ตะวันตก
94%
29.8 "Hg
10 ไมล์
ส. 24 ก.พ. 2561, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
6:11 PM
11:56
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:01 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salaga

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 12:09 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
91°F
82°F
79°F
82°F
91°F
82°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
100°F
88°F
82°F
90°F
106°F
90°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
253°ตะวันตก
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
163°ใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
159°ใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
58%
75%
86%
79%
60%
74%
89%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
35%
0%
0%
11%
0%
0%
10%
28%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salaga

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
90°F
88°F
90°F
95°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
99°F
102°F
95°F
97°F
100°F
106°F
104°F
108°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
175°ใต้
6 mph
181°ใต้
7 mph
253°ตะวันตก
5 mph
198°ใต้
5 mph
184°ใต้
3 mph
188°ใต้
2 mph
20°เหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
63%
69%
70%
65%
56%
44%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
27%
84%
24%
27%
0%
6%
6%
ฝนตก
0.46 นิ้ว
0.38 นิ้ว
1.42 นิ้ว
0 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
ศ. 09 มี.ค.
ส. 10 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
111°F
111°F
106°F
104°F
102°F
109°F
111°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
68°F
68°F
64°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
90°ตะวันออก
2 mph
80°ตะวันออก
7 mph
180°ใต้
8 mph
180°ใต้
4 mph
180°ใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
53%
43%
40%
37%
50%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
29%
6%
6%
6%
48%
49%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.13 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salaga

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 12:08 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด