The Time Now > กานา > Salaga > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salaga, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 4:32:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
593 กิโลเมตรจาก Salaga
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
88.14°F
78.8°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
94%
29.8 "Hg
พ. 14 พ.ย. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
5:37 PM
11:46
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:40 AM
10:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salaga

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
93°F
82°F
79°F
77°F
93°F
84°F
79°F
ระดับที่สบาย
77°F
102°F
88°F
82°F
79°F
100°F
90°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
73°F
73°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
162°ใต้
6 mph
198°ใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
170°ใต้
7 mph
198°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
48%
67%
83%
89%
48%
67%
81%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
16 ไมล์
19 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
7%
12%
10%
10%
10%
11%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salaga

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 14 พ.ย.
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
93°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
104°F
106°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
193°ใต้
6 mph
177°ใต้
6 mph
185°ใต้
6 mph
186°ใต้
6 mph
179°ใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
52%
51%
54%
56%
60%
50%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
60%
50%
33%
41%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
79°F
81°F
79°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
106°F
106°F
108°F
113°F
111°F
106°F
104°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
77°F
77°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
110°ตะวันออก
5 mph
90°ตะวันออก
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
3 mph
170°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
50%
50%
56%
57%
50%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
41%
51%
42%
36%
34%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salaga

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด