The Time Now > กานา > Obuasi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Obuasi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 6:23:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
444 กิโลเมตรจาก Obuasi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
8.7 mph 280° ตะวันตก
94%
29.83 "Hg
3.11 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:24 AM
6:14 PM
11:50
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:02 AM
9:14 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Obuasi

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
99°F
75°F
66°F
66°F
97°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
88°F
99°F
77°F
66°F
66°F
99°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
73°F
61°F
64°F
66°F
70°F
59°F
63°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
344°เหนือ
5 mph
162°ใต้
1 mph
267°ตะวันตก
4 mph
257°ตะวันตก
5 mph
340°เหนือ
3 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
28%
68%
96%
100%
29%
68%
96%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
39 ไมล์
35 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
24 ไมล์
26 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
2%
7%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Obuasi

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
97°F
93°F
97°F
95°F
99°F
97°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
66°F
70°F
72°F
72°F
70°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
93°F
97°F
95°F
95°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
66°F
64°F
64°F
64°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
165°ใต้
5 mph
264°ตะวันตก
4 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
34%
44%
38%
41%
42%
28%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
5%
6%
6%
6%
8%
39%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
84°F
84°F
88°F
86°F
86°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
48°F
43°F
63°F
54°F
55°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
250°ตะวันตก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
20°เหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
26%
22%
43%
30%
33%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
84%
9%
5%
61%
39%
41%
61%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Obuasi

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด