The Time Now > กานา > Obuasi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Obuasi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 7:12:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
444 กิโลเมตรจาก Obuasi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
16.78 mph 200° ใต้
79%
29.77 "Hg
10 ไมล์
อา. 07 มี.ค. 2564, 6:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:18 PM
12:2
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:16 AM
1:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Obuasi

อัพเดทล่าสุด: อา. 07 มี.ค. 2564, 6:20 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
93°F
77°F
75°F
81°F
93°F
75°F
ระดับที่สบาย
72°F
73°F
104°F
81°F
75°F
88°F
104°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
202°ใต้
5 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
100%
55%
89%
94%
79%
52%
91%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
13 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
31%
30%
9%
10%
34%
73%
7%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Obuasi

อัพเดทล่าสุด: อา. 07 มี.ค. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
93°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
99°F
97°F
97°F
104°F
100°F
102°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
66%
62%
64%
71%
57%
69%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
-0 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
92%
51%
97%
99%
99%
96%
94%
50%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 16 มี.ค.
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
90°F
91°F
93°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
66°F
68°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
2 mph
170°ใต้
3 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
69%
50%
53%
58%
61%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
94%
95%
99%
90%
85%
92%
39%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Obuasi

อัพเดทล่าสุด: อา. 07 มี.ค. 2564, 6:20 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด