The Time Now > กานา > Nungua > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nungua, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 3:06:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
387 กิโลเมตรจาก Nungua
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
3.11 mph 260° ตะวันตก
84%
29.86 "Hg
10 ไมล์
พ. 22 ม.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:07 PM
11:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:09 AM
3:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nungua

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
86°F
82°F
82°F
82°F
86°F
82°F
81°F
ระดับที่สบาย
82°F
95°F
93°F
91°F
93°F
97°F
95°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
77°F
77°F
77°F
75°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
261°ตะวันตก
12 mph
173°ใต้
8 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
254°ตะวันตก
14 mph
191°ใต้
8 mph
184°ใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
70%
82%
87%
81%
72%
85%
92%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
2%
6%
10%
5%
4%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nungua

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
81°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
79°F
77°F
77°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
93°F
90°F
90°F
88°F
91°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
75%
74%
72%
71%
80%
74%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
3%
4%
5%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
97°F
99°F
102°F
102°F
104°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
180°ใต้
10 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
10 mph
180°ใต้
11 mph
180°ใต้
13 mph
190°ใต้
16 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
73%
72%
72%
75%
76%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
9%
56%
7%
5%
39%
6%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nungua

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด