The Time Now > กานา > Nkawkaw > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nkawkaw, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 7:41:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
456 กิโลเมตรจาก Nkawkaw
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
4.35 mph 20° เหนือ
89%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 22 พ.ย. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
5:42 PM
11:48
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:07 AM
1:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 6:17 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
75°F
73°F
73°F
93°F
75°F
73°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
75°F
72°F
73°F
106°F
75°F
70°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
86°ตะวันออก
4 mph
189°ใต้
3 mph
199°ใต้
4 mph
192°ใต้
6 mph
74°ตะวันออก
4 mph
186°ใต้
3 mph
200°ใต้
4 mph
195°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
94%
95%
100%
49%
94%
96%
80%
ทัศนวิสัย
20 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
16 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
8%
9%
37%
38%
7%
7%
9%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
91°F
95°F
97°F
97°F
99°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
97°F
97°F
95°F
97°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
70°F
64°F
68°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
179°ใต้
6 mph
185°ใต้
6 mph
192°ใต้
6 mph
192°ใต้
6 mph
197°ใต้
5 mph
195°ใต้
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
58%
57%
49%
39%
48%
29%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
52%
5%
49%
7%
48%
6%
6%
ฝนตก
-
0.1 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
พฤ. 05 ธ.ค.
ศ. 06 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
97°F
136°F
131°F
129°F
126°F
131°F
จุดน้ำค้าง
55°F
63°F
88°F
86°F
84°F
82°F
86°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
35%
75%
72%
70%
66%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
7%
7%
60%
64%
57%
69%
67%
ฝนตก
-
-
0.1 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 พ.ย. 2562, 6:17 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด