The Time Now > กานา > Nkawkaw > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nkawkaw, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 8:23:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
456 กิโลเมตรจาก Nkawkaw
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
92.41°F
78.8°F
5.59 mph 190° ใต้
89%
29.86 "Hg
10 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
6:07 PM
11:48
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:31 AM
12:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
97°F
79°F
75°F
73°F
95°F
81°F
ระดับที่สบาย
68°F
73°F
99°F
82°F
73°F
73°F
100°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
61°F
66°F
72°F
72°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
184°ใต้
4 mph
252°ตะวันตก
6 mph
5°เหนือ
6 mph
202°ใต้
4 mph
202°ใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
171°ใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
100%
31%
63%
93%
99%
40%
74%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
4 ไมล์
34 ไมล์
30 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
28 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
3%
2%
8%
9%
9%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
95°F
95°F
97°F
93°F
100°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
97°F
99°F
95°F
97°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
63°F
68°F
68°F
66°F
68°F
54°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
193°ใต้
6 mph
198°ใต้
5 mph
190°ใต้
5 mph
193°ใต้
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
80°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
44%
44%
40%
46%
22%
24%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
50%
54%
6%
6%
56%
43%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
97°F
97°F
99°F
100°F
100°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
95°F
104°F
106°F
108°F
113°F
117°F
109°F
จุดน้ำค้าง
52°F
70°F
72°F
73°F
75°F
77°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
170°ใต้
3 mph
200°ใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
180°ใต้
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
0
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
42%
47%
49%
48%
51%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
52%
56%
54%
58%
49%
ฝนตก
-
-
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด