The Time Now > กานา > Nkawkaw > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nkawkaw, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 11:33:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
456 กิโลเมตรจาก Nkawkaw
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
16.78 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
30.01 "Hg
10 ไมล์
อ. 04 ส.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:20 PM
12:23
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:17 PM
6:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
61°F
84°F
68°F
64°F
64°F
84°F
70°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
86°F
68°F
64°F
64°F
86°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
64°F
66°F
63°F
64°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
173°ใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
185°ใต้
4 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
191°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
100%
50%
90%
95%
100%
57%
86%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
2 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
12%
10%
5%
4%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
81°F
84°F
84°F
88°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
64°F
66°F
64°F
66°F
66°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
84°F
86°F
88°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
66°F
66°F
68°F
61°F
57°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
196°ใต้
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
61%
63%
60%
65%
41%
36%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
6%
56%
44%
41%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
90°F
91°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
91°F
93°F
100°F
97°F
90°F
จุดน้ำค้าง
54°F
59°F
66°F
68°F
73°F
72°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
250°ตะวันตก
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
280°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
37%
51%
52%
57%
57%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
6%
6%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nkawkaw

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด