The Time Now > กานา > Madina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Madina, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 11:37:09 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
393 กิโลเมตรจาก Madina
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
16.78 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
30.01 "Hg
10 ไมล์
อ. 04 ส.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
6:16 PM
12:20
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:13 PM
6:32 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Madina

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
81°F
73°F
73°F
72°F
79°F
73°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
82°F
73°F
72°F
73°F
81°F
73°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
251°ตะวันตก
11 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
86%
64%
84%
85%
86%
63%
84%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
9%
8%
6%
5%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Madina

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
81°F
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
12 mph
200°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
70%
71%
71%
66%
65%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
6%
59%
6%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
70°F
72°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
70%
69%
72%
76%
75%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Madina

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 7:44 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด