The Time Now > กานา > Madina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Madina, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 05 ธันวาคม 2562 5:31:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
393 กิโลเมตรจาก Madina
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
12.43 mph 190° ใต้
79%
29.77 "Hg
พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 5:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
5:45 PM
11:49
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:03 PM
12:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Madina

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 12:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
82°F
86°F
81°F
77°F
77°F
86°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
91°F
97°F
90°F
79°F
79°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
258°ตะวันตก
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
186°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
93%
78%
70%
86%
94%
95%
71%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
11%
33%
34%
28%
26%
36%
32%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Madina

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
202°ใต้
9 mph
193°ใต้
10 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
180°ใต้
8 mph
180°ใต้
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
75%
73%
72%
72%
63%
64%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
48%
49%
50%
7%
53%
44%
10%
11%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
70°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
170°ใต้
8 mph
180°ใต้
6 mph
200°ใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
7 mph
200°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
76%
74%
76%
74%
74%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
47%
41%
5%
6%
6%
40%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Madina

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด