The Time Now > กานา > Kumasi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kumasi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 1:20:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
476 กิโลเมตรจาก Kumasi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
11.18 mph 170° ใต้
66%
29.83 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 1:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
5:50 PM
11:45
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:08 PM
2:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kumasi

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
72°F
72°F
90°F
77°F
72°F
72°F
88°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
72°F
97°F
77°F
70°F
72°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
196°ใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
161°ใต้
6 mph
200°ใต้
4 mph
201°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
95%
100%
50%
86%
93%
100%
55%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
22 ไมล์
14 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
7%
6%
7%
7%
9%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kumasi

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
90°F
90°F
91°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
93°F
91°F
93°F
91°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
68°F
68°F
55°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
197°ใต้
5 mph
202°ใต้
4 mph
189°ใต้
5 mph
188°ใต้
6 mph
183°ใต้
3 mph
80°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
61%
54%
53%
50%
30%
31%
26%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
6%
47%
57%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
91°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
102°F
104°F
102°F
106°F
100°F
111°F
จุดน้ำค้าง
57°F
73°F
73°F
73°F
75°F
72°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
190°ใต้
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
54%
56%
54%
60%
50%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
50%
47%
50%
58%
10%
53%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kumasi

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 12:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด