The Time Now > กานา > Kumasi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kumasi, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 7:56:44 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kumasi Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
476 กิโลเมตรจาก Kumasi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
4.35 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
84%
29.95 "Hg
พ. 23 ก.ย. 2563, 6:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
6:01 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:39 AM
11:42 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kumasi

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 6:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
86°F
73°F
72°F
73°F
82°F
72°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
93°F
72°F
66°F
72°F
88°F
68°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
70°F
73°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
179°ใต้
6 mph
198°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
85%
67%
92%
96%
91%
76%
92%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
56%
66%
12%
46%
8%
67%
49%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kumasi

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
81°F
82°F
79°F
81°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
86°F
86°F
82°F
84°F
82°F
84°F
75°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
68°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
76%
75%
79%
76%
72%
64%
98%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
64%
86%
78%
62%
58%
58%
81%
ฝนตก
0.56 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.06 นิ้ว
1.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
66°F
66°F
72°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
160°ใต้
3 mph
190°ใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
190°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
64%
62%
58%
72%
71%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
96%
93%
57%
99%
51%
70%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kumasi

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 6:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด