The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 6:33:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
94%
29.8 "Hg
10 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:54 AM
5:43 PM
11:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:11 PM
2:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
88°F
79°F
77°F
84°F
90°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
77°F
100°F
84°F
81°F
91°F
104°F
84°F
75°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
257°ตะวันตก
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
261°ตะวันตก
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
201°ใต้
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
252°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
63%
84%
89%
74%
61%
84%
91%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
58%
76%
28%
28%
43%
42%
8%
11%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
90°F
91°F
88°F
90°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
99°F
99°F
99°F
97°F
95°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
65%
67%
68%
62%
67%
59%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
96%
54%
52%
50%
62%
57%
57%
64%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
95°F
97°F
97°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
58%
58%
62%
61%
61%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
61%
70%
58%
59%
99%
99%
87%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด