The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2562 9:16:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

ครึ้มฝน. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
12.43 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.95 "Hg
จ. 19 ส.ค. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
6:13 PM
12:17
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:10 PM
8:48 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ส.ค. 2562, 6:08 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
75°F
75°F
79°F
84°F
75°F
73°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
77°F
73°F
81°F
90°F
77°F
72°F
81°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
91%
94%
84%
66%
88%
92%
82%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
44%
11%
62%
81%
61%
12%
68%
63%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ส.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 19 ส.ค.
อ. 20 ส.ค.
พ. 21 ส.ค.
พฤ. 22 ส.ค.
ศ. 23 ส.ค.
ส. 24 ส.ค.
อา. 25 ส.ค.
จ. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
84°F
82°F
79°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
84°F
88°F
86°F
81°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
71%
74%
69%
73%
77%
50%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
56%
89%
71%
40%
49%
51%
42%
6%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
91°F
93°F
91°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
57%
81%
84%
83%
82%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
41%
45%
45%
58%
ฝนตก
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ส.ค. 2562, 6:08 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด