The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 7:51:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
4.35 mph 280° ตะวันตก
84%
29.8 "Hg
2.49 ไมล์
จ. 19 ก.พ. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:14 PM
11:58
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:08 AM
8:28 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 6:08 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
91°F
81°F
79°F
77°F
93°F
82°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
102°F
88°F
82°F
81°F
106°F
91°F
86°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
182°ใต้
7 mph
201°ใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
198°ใต้
8 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
83%
94%
94%
56%
85%
93%
80%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
15 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
10%
10%
0%
7%
6%
13%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
100°F
102°F
102°F
102°F
102°F
100°F
93°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
201°ใต้
13 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
60%
64%
67%
67%
66%
70%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
20%
6%
20%
23%
23%
7%
57%
57%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
109°F
109°F
117°F
115°F
113°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
11 mph
200°ใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
54%
79%
79%
80%
80%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
50%
42%
6%
6%
11%
30%
29%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 6:08 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด