The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 11:46:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
8.7 mph 250° ตะวันตก
66%
29.89 "Hg
3.11 ไมล์
พฤ. 17 ม.ค. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:06 PM
11:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:34 PM
2:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 6:25 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
82°F
77°F
84°F
91°F
81°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
102°F
91°F
81°F
95°F
100°F
88°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
77°F
75°F
72°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
182°ใต้
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
84%
95%
76%
54%
85%
96%
98%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
30%
41%
10%
25%
47%
30%
7%
11%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 17 ม.ค.
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
90°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
73°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
255°ตะวันตก
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
58%
58%
62%
67%
60%
54%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
42%
48%
6%
43%
63%
37%
46%
49%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
111°F
111°F
113°F
111°F
115°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
81°F
81°F
82°F
81°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
44%
77%
75%
78%
76%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
43%
41%
45%
9%
34%
46%
4%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 6:25 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด