The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 6:57:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
94%
29.89 "Hg
จ. 14 ต.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
5:47 PM
12:
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:49 PM
5:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
75°F
73°F
73°F
86°F
77°F
77°F
82°F
ระดับที่สบาย
100°F
75°F
70°F
73°F
100°F
81°F
77°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
72°F
72°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
265°ตะวันตก
9 mph
254°ตะวันตก
12 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
253°ตะวันตก
9 mph
253°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
89%
96%
100%
71%
90%
93%
77%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
44%
55%
61%
56%
30%
58%
57%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
88°F
86°F
88°F
88°F
81°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
90°F
93°F
93°F
95°F
95°F
82°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
275°ตะวันตก
11 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
264°ตะวันตก
9 mph
269°ตะวันตก
11 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
79%
73%
73%
69%
72%
72%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
63%
99%
72%
82%
52%
82%
70%
64%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
100°F
100°F
100°F
100°F
100°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
180°ใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
260°ตะวันตก
3 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
69%
82%
82%
82%
81%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
61%
75%
82%
58%
63%
94%
96%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.62 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.18 นิ้ว
1.69 นิ้ว
1.81 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด