The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2562 3:43:50 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
3.11 mph 280° ตะวันตก
89%
29.8 "Hg
จ. 16 ธ.ค. 2562, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:02 AM
5:50 PM
11:48
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:10 PM
8:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 12:17 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
93°F
81°F
79°F
86°F
91°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
113°F
90°F
82°F
95°F
106°F
88°F
79°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
197°ใต้
11 mph
169°ใต้
5 mph
192°ใต้
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
54%
83%
89%
72%
57%
82%
92%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
8%
5%
11%
11%
10%
7%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
93°F
93°F
93°F
90°F
91°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
79°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
102°F
100°F
100°F
95°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
66°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
182°ใต้
8 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
160°ใต้
5 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
63%
59%
62%
58%
65%
46%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
54%
67%
54%
39%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
อา. 29 ธ.ค.
จ. 30 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
111°F
118°F
117°F
118°F
117°F
115°F
จุดน้ำค้าง
61°F
79°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
8 mph
170°ใต้
8 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
65%
73%
75%
77%
76%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
42%
5%
7%
51%
49%
57%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 12:17 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด