The Time Now > กานา > Gbawe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Gbawe, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 1:27:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
386 กิโลเมตรจาก Gbawe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
85.33°F
73.4°F
13.67 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
79%
30.01 "Hg
ศ. 17 ส.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
6:14 PM
12:18
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:18 AM
11:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 12:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
75°F
77°F
84°F
77°F
73°F
79°F
82°F
ระดับที่สบาย
79°F
73°F
81°F
91°F
81°F
72°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
255°ตะวันตก
11 mph
264°ตะวันตก
13 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
254°ตะวันตก
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
96%
84%
67%
88%
95%
82%
73%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
54%
63%
61%
46%
55%
57%
53%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
84°F
84°F
82°F
82°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
86°F
88°F
88°F
86°F
82°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
249°ตะวันตก
16 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
69%
75%
72%
73%
77%
72%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
60%
56%
57%
49%
49%
51%
55%
60%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
88°F
88°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
190°ใต้
9 mph
190°ใต้
9 mph
180°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
66%
80%
81%
84%
88%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
45%
37%
5%
6%
28%
33%
27%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Gbawe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 12:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด