The Time Now > กานา > Ejura > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ejura, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 8:10:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
519 กิโลเมตรจาก Ejura
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
6.84 mph 270° ตะวันตก
89%
29.86 "Hg
10 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
5:43 PM
11:46
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:17 PM
11:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
95°F
77°F
73°F
73°F
95°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
100°F
79°F
72°F
73°F
102°F
77°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
72°F
73°F
68°F
70°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
110°ตะวันออก
4 mph
161°ใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
4 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
82%
94%
100%
41%
81%
88%
99%
ทัศนวิสัย
21 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
5 ไมล์
19 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
3%
5%
5%
7%
8%
31%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
91°F
91°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
97°F
97°F
97°F
93°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
72°F
73°F
72°F
73°F
68°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
172°ใต้
6 mph
202°ใต้
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
191°ใต้
6 mph
202°ใต้
2 mph
80°ตะวันออก
2 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
50%
57%
59%
57%
65%
53%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
44%
55%
40%
43%
51%
6%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
104°F
99°F
100°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
77°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
70°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
2 mph
200°ใต้
1 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
35%
64%
55%
59%
56%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
55%
57%
58%
56%
60%
50%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด