The Time Now > กานา > Ejura > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ejura, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 9:06:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
519 กิโลเมตรจาก Ejura
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
94%
29.86 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:01 AM
5:45 PM
11:44
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:52 PM
3:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 6:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
79°F
73°F
81°F
93°F
77°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
100°F
81°F
73°F
84°F
108°F
77°F
70°F
73°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
174°ใต้
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
198°ใต้
5 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
74%
89%
73%
49%
80%
94%
100%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
10%
11%
8%
11%
9%
10%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 8:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
95°F
97°F
93°F
97°F
95°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
72°F
73°F
70°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
97°F
95°F
93°F
95°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
68°F
66°F
66°F
64°F
59°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
201°ใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
202°ใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
58%
48%
43%
45%
39%
33%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
39%
5%
42%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
90°F
88°F
90°F
88°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
61°F
64°F
59°F
63°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
180°ใต้
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
51%
42%
46%
39%
43%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
42%
41%
43%
48%
56%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 6:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด