The Time Now > กานา > Ejura > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ejura, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 18 มกราคม 2563 8:56:45 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
519 กิโลเมตรจาก Ejura
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
92.41°F
78.8°F
5.59 mph 190° ใต้
89%
29.86 "Hg
10 ไมล์
ส. 18 ม.ค. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
6:08 PM
11:45
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:34 AM
12:48 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
68°F
97°F
81°F
72°F
72°F
99°F
84°F
ระดับที่สบาย
70°F
68°F
93°F
79°F
72°F
73°F
100°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
55°F
48°F
48°F
66°F
72°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
2°เหนือ
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
108°ตะวันออก
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
179°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
62%
20%
34%
82%
96%
30%
51%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
10 ไมล์
45 ไมล์
41 ไมล์
16 ไมล์
4 ไมล์
35 ไมล์
30 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
4%
5%
5%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
99°F
97°F
99°F
99°F
95°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
99°F
99°F
99°F
97°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
50°F
63°F
64°F
63°F
61°F
48°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
193°ใต้
5 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
201°ใต้
6 mph
201°ใต้
5 mph
90°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
33%
38%
34%
32%
21%
21%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
6%
5%
6%
5%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
97°F
99°F
100°F
104°F
104°F
104°F
จุดน้ำค้าง
39°F
63°F
66°F
68°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
190°ใต้
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
35%
42%
44%
42%
38%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
51%
52%
51%
56%
45%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ejura

อัพเดทล่าสุด: ส. 18 ม.ค. 2563, 6:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด