The Time Now > กานา > Dom > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dom, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 10:19:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
391 กิโลเมตรจาก Dom
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
6.84 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
70%
29.89 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
5:46 PM
11:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:03 PM
2:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 6:17 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
81°F
79°F
77°F
86°F
81°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
97°F
88°F
84°F
81°F
99°F
88°F
84°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
172°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
191°ใต้
7 mph
197°ใต้
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
85%
90%
95%
68%
85%
89%
76%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
5%
9%
8%
7%
4%
8%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
90°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
193°ใต้
9 mph
176°ใต้
9 mph
170°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
72%
72%
70%
71%
77%
65%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
8%
4%
5%
7%
61%
50%
68%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
102°F
102°F
106°F
108°F
108°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
77°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
180°ใต้
10 mph
180°ใต้
7 mph
170°ใต้
8 mph
200°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
63%
72%
75%
77%
79%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
44%
5%
5%
52%
7%
54%
ฝนตก
-
0.05 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 6:17 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด