The Time Now > กานา > Dom > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dom, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 12:58:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
391 กิโลเมตรจาก Dom
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
7.46 mph 170° ใต้
66%
29.86 "Hg
ศ. 19 ต.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
5:45 PM
11:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:14 PM
1:38 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 12:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
77°F
88°F
81°F
79°F
82°F
88°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
81°F
99°F
86°F
82°F
91°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
195°ใต้
9 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
184°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
93%
93%
67%
86%
91%
78%
62%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
10%
8%
3%
3%
9%
12%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
93°F
93°F
95°F
93°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
190°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
73%
70%
72%
72%
75%
69%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
36%
4%
5%
53%
60%
56%
6%
35%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
97°F
97°F
99°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
190°ใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
70%
81%
80%
82%
83%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
56%
47%
46%
48%
46%
56%
51%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: ศ. 19 ต.ค. 2561, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด