The Time Now > กานา > Dom > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dom, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 11:03:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
391 กิโลเมตรจาก Dom
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
93.45°F
73.4°F
ไม่มีลม
66%
29.89 "Hg
1.24 ไมล์
อ. 21 ม.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:07 PM
11:51
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:09 AM
3:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
81°F
77°F
77°F
88°F
82°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
93°F
88°F
81°F
79°F
97°F
90°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
73°F
73°F
73°F
72°F
77°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
161°ใต้
6 mph
179°ใต้
7 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
177°ใต้
7 mph
187°ใต้
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
78%
89%
89%
60%
83%
89%
79%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
3%
5%
3%
9%
10%
30%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
88°F
88°F
86°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
79°F
79°F
77°F
75°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
95°F
95°F
90°F
88°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
179°ใต้
11 mph
197°ใต้
12 mph
202°ใต้
11 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
200°ใต้
13 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
64%
69%
67%
65%
72%
66%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
43%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
109°F
113°F
115°F
113°F
113°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
180°ใต้
11 mph
170°ใต้
10 mph
190°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
64%
78%
78%
81%
80%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
46%
50%
10%
10%
9%
7%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dom

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด