The Time Now > กานา > Cape Coast > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cape Coast, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มกราคม 2564 5:20:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอกแดด. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
363 กิโลเมตรจาก Cape Coast
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
86.56°F
57.2°F
7.46 mph 180° ใต้
35%
29.74 "Hg
0.93 ไมล์
จ. 25 ม.ค. 2564, 4:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
6:13 PM
11:53
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:28 PM
3:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cape Coast

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 ม.ค. 2564, 12:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
77°F
84°F
81°F
79°F
79°F
84°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
79°F
93°F
88°F
84°F
82°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
255°ตะวันตก
11 mph
197°ใต้
7 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
90%
94%
75%
88%
92%
91%
75%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
7%
25%
5%
11%
25%
28%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cape Coast

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 ม.ค. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อ. 26 ม.ค.
พ. 27 ม.ค.
พฤ. 28 ม.ค.
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
91°F
93°F
91°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
77%
76%
78%
79%
75%
73%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
42%
48%
54%
41%
51%
56%
41%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
ศ. 05 ก.พ.
ส. 06 ก.พ.
อา. 07 ก.พ.
จ. 08 ก.พ.
อ. 09 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
95°F
93°F
95°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
10 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
74%
74%
72%
72%
75%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
9%
7%
7%
41%
45%
6%
53%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cape Coast

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 ม.ค. 2564, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด