The Time Now > กานา > Cape Coast > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cape Coast, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 10:30:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
363 กิโลเมตรจาก Cape Coast
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
89.6°F
71.6°F
8.7 mph 200° ใต้
66%
29.95 "Hg
จ. 21 ต.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
5:49 PM
11:59
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
12:14 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cape Coast

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
75°F
75°F
81°F
79°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
81°F
73°F
75°F
88°F
81°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
201°ใต้
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
279°ตะวันตก
6 mph
265°ตะวันตก
12 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
251°ตะวันตก
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
88%
94%
96%
78%
88%
91%
95%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
40%
11%
12%
11%
63%
64%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cape Coast

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
82°F
79°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
88°F
84°F
86°F
88°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
272°ตะวันตก
12 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
81%
83%
80%
85%
84%
82%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
58%
6%
72%
59%
76%
8%
59%
77%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.53 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
82°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
6 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
85%
80%
80%
80%
78%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
87%
82%
75%
62%
72%
63%
65%
ฝนตก
0.95 นิ้ว
0.92 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cape Coast

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด