The Time Now > กานา > Berekum > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berekum, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562 11:17:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
545 กิโลเมตรจาก Berekum
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
13.67 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
29.95 "Hg
จ. 24 มิ.ย. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
6:29 PM
12:34
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
11:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berekum

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 มิ.ย. 2562, 6:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
75°F
72°F
73°F
82°F
75°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
93°F
73°F
68°F
73°F
90°F
75°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
182°ใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
91%
94%
90%
71%
90%
96%
100%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
35%
11%
51%
41%
37%
25%
51%
34%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berekum

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 มิ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 24 มิ.ย.
อ. 25 มิ.ย.
พ. 26 มิ.ย.
พฤ. 27 มิ.ย.
ศ. 28 มิ.ย.
ส. 29 มิ.ย.
อา. 30 มิ.ย.
จ. 01 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
84°F
84°F
81°F
81°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
88°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
2 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
75%
72%
73%
78%
79%
70%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
56%
59%
58%
49%
81%
63%
62%
55%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 02 ก.ค.
พ. 03 ก.ค.
พฤ. 04 ก.ค.
ศ. 05 ก.ค.
ส. 06 ก.ค.
อา. 07 ก.ค.
จ. 08 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
79°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
4 mph
200°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
70%
91%
84%
85%
83%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
63%
70%
64%
58%
60%
53%
58%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berekum

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 มิ.ย. 2562, 6:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด