The Time Now > กานา > Berekum > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berekum, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 9:58:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
545 กิโลเมตรจาก Berekum
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
89.47°F
75.2°F
7.46 mph 250° ตะวันตก
79%
29.92 "Hg
จ. 21 ต.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
5:52 PM
11:55
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
12:23 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berekum

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
72°F
70°F
70°F
84°F
73°F
72°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
68°F
64°F
68°F
91°F
72°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
201°ใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
251°ตะวันตก
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
96%
98%
100%
74%
94%
96%
90%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
37%
56%
12%
39%
46%
45%
46%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berekum

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
68°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
86°F
86°F
82°F
86°F
91°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
79%
82%
82%
86%
82%
63%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
86%
62%
74%
49%
75%
42%
45%
51%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
290°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
180°ใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
91%
84%
83%
84%
80%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
74%
86%
61%
64%
59%
67%
58%
ฝนตก
0.5 นิ้ว
0.75 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berekum

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด