The Time Now > กานา > Bawku > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bawku, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 7:39:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tamale Airport

โปร่ง. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
765 กิโลเมตรจาก Bawku
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
86.11°F
55.4°F
1.86 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
33%
29.77 "Hg
4.97 ไมล์
อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
5:38 PM
11:30
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:25 PM
4:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bawku

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 6:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
81°F
97°F
73°F
61°F
61°F
95°F
73°F
ระดับที่สบาย
63°F
79°F
91°F
75°F
61°F
61°F
90°F
75°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
30°F
30°F
32°F
32°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
90°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
4 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
16%
9%
20%
31%
32%
11%
25%
ทัศนวิสัย
48 ไมล์
48 ไมล์
55 ไมล์
51 ไมล์
48 ไมล์
45 ไมล์
52 ไมล์
48 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bawku

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
95°F
95°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
63°F
63°F
61°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
36°F
32°F
30°F
12°F
16°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
83°ตะวันออก
9 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
13%
14%
12%
11%
5%
6%
6%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
0%
1%
1%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
23°F
30°F
28°F
23°F
25°F
27°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
8%
11%
10%
8%
9%
10%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bawku

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 6:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด