The Time Now > กานา > Bawku > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bawku, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 10:55:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tamale Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
765 กิโลเมตรจาก Bawku
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
92.44°F
75.2°F
7.46 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
74%
29.86 "Hg
ศ. 03 ก.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
6:27 PM
12:45
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:02 PM
3:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bawku

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 7:38 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
86°F
77°F
79°F
86°F
77°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
102°F
93°F
79°F
82°F
91°F
79°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
177°ใต้
14 mph
181°ใต้
11 mph
200°ใต้
12 mph
198°ใต้
9 mph
171°ใต้
10 mph
191°ใต้
10 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
63%
84%
75%
63%
79%
84%
87%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
19 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
52%
47%
12%
10%
11%
11%
9%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bawku

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 03 ก.ค.
ส. 04 ก.ค.
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
86°F
84°F
88°F
90°F
95°F
86°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
90°F
88°F
91°F
95°F
99°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
64°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
191°ใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
198°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
66%
65%
59%
55%
47%
50%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
60%
58%
6%
48%
20%
53%
44%
99%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
86°F
86°F
90°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
77°F
68°F
63°F
64°F
72°F
59°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
59%
49%
53%
69%
42%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
45%
50%
63%
78%
88%
99%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bawku

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 7:38 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด