The Time Now > กานา > Achiaman > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Achiaman, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562 3:11:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
395 กิโลเมตรจาก Achiaman
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
8.7 mph 270° ตะวันตก
94%
29.83 "Hg
10 ไมล์
อา. 20 ต.ค. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
5:45 PM
11:58
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:27 PM
10:19 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Achiaman

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 12:17 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
82°F
77°F
73°F
81°F
88°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
88°F
79°F
72°F
88°F
97°F
79°F
70°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
255°ตะวันตก
11 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
267°ตะวันตก
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
187°ใต้
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
273°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
78%
90%
97%
79%
65%
90%
97%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
73%
49%
41%
72%
52%
45%
11%
37%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Achiaman

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
88°F
90°F
84°F
88°F
82°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
93°F
97°F
91°F
95°F
88°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
248°ตะวันตก
9 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
266°ตะวันตก
9 mph
249°ตะวันตก
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
269°ตะวันตก
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
69%
69%
73%
69%
78%
62%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
85%
60%
70%
60%
64%
72%
66%
55%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
95°F
102°F
104°F
106°F
106°F
106°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
250°ตะวันตก
11 mph
200°ใต้
6 mph
190°ใต้
6 mph
200°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
70%
84%
81%
80%
80%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
61%
64%
95%
85%
59%
51%
63%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.22 นิ้ว
2.23 นิ้ว
0.85 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Achiaman

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 12:17 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด