The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2560 11:21:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
3.11 mph 280° ตะวันตก
70%
29.89 "Hg
1.55 ไมล์
จ. 11 ธ.ค. 2560, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
5:48 PM
11:49
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:37 AM
1:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 ธ.ค. 2560, 6:05 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
81°F
81°F
79°F
86°F
82°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
99°F
90°F
88°F
84°F
99°F
91°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
180°ใต้
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
187°ใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
255°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
87%
90%
91%
72%
87%
90%
93%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
0%
10%
14%
0%
23%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 ธ.ค. 2560, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 11 ธ.ค.
อ. 12 ธ.ค.
พ. 13 ธ.ค.
พฤ. 14 ธ.ค.
ศ. 15 ธ.ค.
ส. 16 ธ.ค.
อา. 17 ธ.ค.
จ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
97°F
95°F
95°F
95°F
90°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
13 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
76%
76%
75%
78%
78%
66%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
17%
12%
29%
33%
13%
28%
39%
51%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 19 ธ.ค.
พ. 20 ธ.ค.
พฤ. 21 ธ.ค.
ศ. 22 ธ.ค.
ส. 23 ธ.ค.
อา. 24 ธ.ค.
จ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
104°F
106°F
106°F
106°F
106°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
79°F
81°F
79°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
71%
80%
81%
78%
78%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
62%
42%
45%
43%
12%
39%
33%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 ธ.ค. 2560, 6:05 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด