The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 3:17:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
92.41°F
78.8°F
7.46 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.86 "Hg
ศ. 22 ก.พ. 2562, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
6:13 PM
11:58
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:15 PM
7:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 12:28 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
90°F
84°F
82°F
82°F
88°F
84°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
102°F
97°F
95°F
90°F
100°F
97°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
79°F
79°F
77°F
75°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
64%
84%
88%
86%
65%
83%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
32%
12%
34%
56%
51%
12%
13%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
88°F
90°F
88°F
88°F
84°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
82°F
81°F
81°F
82°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
99°F
99°F
99°F
99°F
99°F
88°F
93°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
69%
67%
69%
68%
69%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
42%
56%
6%
39%
51%
57%
57%
52%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
ศ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
99°F
99°F
108°F
106°F
109°F
108°F
109°F
จุดน้ำค้าง
68°F
75°F
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
160°ใต้
12 mph
180°ใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
65%
76%
75%
77%
77%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
31%
6%
42%
26%
6%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ศ. 22 ก.พ. 2562, 12:28 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด