The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 12:30:34 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
87.1°F
77°F
6.84 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
89%
29.83 "Hg
อา. 21 ต.ค. 2561, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
5:44 PM
11:58
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:58 PM
2:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
86°F
81°F
79°F
79°F
86°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
81°F
97°F
88°F
84°F
82°F
97°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
67%
86%
90%
91%
71%
87%
92%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
11%
50%
56%
10%
27%
12%
13%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
190°ใต้
12 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
75%
76%
76%
75%
68%
73%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
30%
41%
5%
50%
54%
39%
50%
43%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
99°F
99°F
99°F
97°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
200°ใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
76%
84%
83%
80%
77%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
43%
40%
32%
45%
50%
50%
47%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 ต.ค. 2561, 6:18 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด