The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561 7:57:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

หมอก. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.76°F
77°F
7.46 mph 270° ตะวันตก
94%
29.98 "Hg
3.11 ไมล์
ส. 15 ธ.ค. 2561, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:01 AM
5:49 PM
11:48
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:30 AM
11:42 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
82°F
81°F
79°F
88°F
82°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
100°F
91°F
86°F
84°F
100°F
91°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
181°ใต้
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
199°ใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
86%
90%
92%
67%
86%
90%
92%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
7%
8%
5%
3%
8%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
88°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
95°F
95°F
95°F
93°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
70%
72%
66%
65%
68%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
4%
7%
49%
40%
51%
46%
ฝนตก
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
100°F
100°F
102°F
100°F
104°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
63%
73%
73%
74%
71%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
42%
12%
6%
43%
5%
5%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด