The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 12:56:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
11.18 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
94%
30.01 "Hg
จ. 21 ส.ค. 2560, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
6:12 PM
12:17
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:33 AM
5:14 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 12:16 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
79°F
75°F
73°F
77°F
79°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
72°F
84°F
75°F
72°F
77°F
84°F
75°F
72°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
197°ใต้
13 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
248°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
77%
91%
96%
89%
77%
91%
96%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
57%
21%
41%
44%
61%
52%
23%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ส.ค. 2560, 8:20 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
84°F
82°F
81°F
82°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
249°ตะวันตก
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
79%
77%
78%
82%
66%
64%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
64%
52%
24%
19%
58%
53%
50%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.29 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
จ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
90°F
93°F
91°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
72%
80%
82%
80%
78%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
39%
33%
44%
40%
26%
53%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 12:16 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด