The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 8:19:09 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
6.84 mph 180° ใต้
89%
29.89 "Hg
อา. 24 มิ.ย. 2561, 7:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
6:16 PM
12:27
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:25 PM
2:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 6:12 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
77°F
81°F
73°F
72°F
72°F
81°F
75°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
84°F
72°F
66°F
68°F
86°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
192°ใต้
9 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
191°ใต้
9 mph
192°ใต้
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
88%
77%
95%
100%
100%
79%
93%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
52%
31%
12%
11%
58%
11%
11%
44%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 7:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
79°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
73°F
75°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
192°ใต้
12 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
82%
84%
86%
87%
78%
72%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
59%
45%
70%
59%
51%
54%
48%
45%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
90°F
91°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
190°ใต้
11 mph
180°ใต้
11 mph
200°ใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
75%
78%
83%
81%
76%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
34%
42%
28%
31%
27%
4%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: อา. 24 มิ.ย. 2561, 6:12 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด