The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 เมษายน 2561 12:43:59 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
99.91°F
77°F
9.94 mph 180° ใต้
70%
29.89 "Hg
ศ. 20 เม.ย. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:51 AM
6:07 PM
12:16
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:48 AM
10:33 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 12:11 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
81°F
81°F
88°F
84°F
82°F
84°F
88°F
ระดับที่สบาย
95°F
90°F
88°F
100°F
95°F
91°F
93°F
99°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
202°ใต้
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
264°ตะวันตก
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
202°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
87%
86%
69%
83%
86%
78%
68%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
8%
46%
35%
46%
11%
34%
11%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 20 เม.ย.
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
97°F
97°F
97°F
100°F
97°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
200°ใต้
15 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
72%
72%
70%
72%
72%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
59%
38%
48%
5%
6%
33%
34%
6%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 เม.ย.
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
102°F
102°F
100°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
200°ใต้
15 mph
200°ใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
69%
80%
80%
76%
75%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
45%
28%
31%
6%
52%
43%
43%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.94 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 12:11 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด