The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562 10:18:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.72°F
71.6°F
11.18 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
79%
30.01 "Hg
ส. 24 ส.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
6:10 PM
12:15
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:01 AM
12:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ส.ค. 2562, 6:11 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
75°F
79°F
81°F
77°F
75°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
75°F
82°F
86°F
77°F
75°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
20 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
5
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
93%
94%
85%
76%
91%
94%
82%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
40%
52%
10%
9%
11%
36%
28%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ส.ค. 2562, 8:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 24 ส.ค.
อา. 25 ส.ค.
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
80%
77%
79%
81%
83%
74%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
60%
52%
49%
6%
61%
57%
49%
6%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
พฤ. 05 ก.ย.
ศ. 06 ก.ย.
ส. 07 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
79%
83%
83%
84%
86%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
49%
47%
42%
6%
6%
6%
40%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ส.ค. 2562, 6:11 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด