The Time Now > กานา > Accra > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Accra, กานา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 9:02:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Accra Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
385 กิโลเมตรจาก Accra
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.38°F
75.2°F
9.94 mph 250° ตะวันตก
89%
29.86 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
5:44 PM
11:58
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:20 AM
2:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 6:12 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
79°F
77°F
77°F
84°F
81°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
86°F
81°F
79°F
97°F
88°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
7 mph
255°ตะวันตก
13 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
254°ตะวันตก
6 mph
278°ตะวันตก
8 mph
258°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
88%
94%
93%
72%
86%
92%
93%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
12%
38%
11%
62%
51%
33%
49%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
90°F
91°F
90°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
248°ตะวันตก
12 mph
250°ตะวันตก
12 mph
264°ตะวันตก
13 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
76%
78%
80%
78%
79%
72%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
73%
74%
64%
97%
77%
74%
72%
87%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.71 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
81°F
88°F
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
76%
81%
78%
79%
80%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
52%
72%
64%
64%
71%
70%
ฝนตก
2.63 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.29 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Accra

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 6:12 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด