The Time Now > เยอรมัน > สตุตการ์ต > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สตุตการ์ต, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 4:52:38 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Stuttgart-Echterdingen

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
3419 กิโลเมตรจาก สตุตการ์ต
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
21.2°F
21.2°F
19.4°F
ไม่มีลม
93%
30.01 "Hg
10 ไมล์
ส. 19 ม.ค. 2562, 4:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:09 AM
4:58 PM
8:49
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:18 PM
5:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สตุตการ์ต

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
25°F
32°F
27°F
23°F
23°F
32°F
27°F
25°F
ระดับที่สบาย
18°F
28°F
21°F
19°F
23°F
30°F
21°F
21°F
จุดน้ำค้าง
23°F
25°F
21°F
19°F
21°F
25°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
168°ใต้
2 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
70%
81%
85%
87%
68%
84%
85%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
2%
3%
3%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สตุตการ์ต

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
32°F
34°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
23°F
25°F
21°F
30°F
25°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
27°F
28°F
27°F
28°F
28°F
23°F
30°F
37°F
จุดน้ำค้าง
25°F
23°F
21°F
25°F
30°F
28°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
178°ใต้
7 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
9°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
70%
70%
67%
84%
86%
96%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
52%
51%
47%
48%
42%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
0.37 นิ้ว
0.57 นิ้ว
1.19 นิ้ว
2.5 นิ้ว
0.72 นิ้ว


 
 
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
41°F
43°F
39°F
36°F
30°F
28°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
30°F
28°F
27°F
19°F
10°F
ระดับที่สบาย
32°F
39°F
39°F
34°F
34°F
23°F
21°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
41°F
37°F
36°F
30°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
110°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
3 mph
280°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
3
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
88%
97%
96%
97%
96%
98%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
32%
44%
48%
43%
42%
39%
34%
ฝนตก
-
0.11 นิ้ว
0.55 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
-
-
หิมะตก
0.16 นิ้ว
-
0.69 นิ้ว
0.66 นิ้ว
1.54 นิ้ว
1.16 นิ้ว
0.71 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สตุตการ์ต

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ม.ค. 2562, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด