The Time Now > เยอรมัน > เนิร์นแบร์ก > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เนิร์นแบร์ก, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2563 6:56:38 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Nuernberg

เมฆต่ำ. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3483 กิโลเมตรจาก เนิร์นแบร์ก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
35.6°F
29.16°F
33.8°F
7.46 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
93%
30.15 "Hg
3.73 ไมล์
พ. 25 พ.ย. 2563, 6:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:41 AM
4:23 PM
8:42
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:30 PM
1:05 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เนิร์นแบร์ก

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
43°F
32°F
32°F
30°F
43°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
25°F
39°F
30°F
27°F
25°F
39°F
32°F
28°F
จุดน้ำค้าง
30°F
34°F
30°F
28°F
28°F
32°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
169°ใต้
4 mph
158°ใต้
4 mph
168°ใต้
4 mph
168°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
73%
87%
88%
91%
70%
85%
87%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
3%
8%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เนิร์นแบร์ก

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
41°F
41°F
37°F
36°F
32°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
32°F
32°F
28°F
25°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
36°F
37°F
37°F
36°F
30°F
28°F
30°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
32°F
28°F
23°F
25°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
162°ใต้
3 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
92°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
73%
78%
75%
72%
61%
66%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
4%
5%
2%
4%
2%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
37°F
37°F
41°F
39°F
37°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
30°F
32°F
36°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
34°F
37°F
37°F
34°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
34°F
37°F
34°F
28°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
80°ตะวันออก
3 mph
10°เหนือ
8 mph
20°เหนือ
6 mph
20°เหนือ
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
87%
89%
92%
79%
67%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
6%
59%
61%
40%
49%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เนิร์นแบร์ก

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 1:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด