The Time Now > เยอรมัน > Mainz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mainz, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 7:21:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wiesbaden Airport

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3493 กิโลเมตรจาก Mainz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
41°F
35.6°F
ไม่มีลม
81%
30.4 "Hg
ศ. 20 ก.ย. 2562, 6:56 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:08 AM
7:32 PM
12:24
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:04 PM
12:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mainz

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
66°F
55°F
48°F
45°F
70°F
59°F
50°F
ระดับที่สบาย
39°F
66°F
54°F
45°F
41°F
75°F
59°F
50°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
41°F
41°F
39°F
41°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
69°ตะวันออก
7 mph
87°ตะวันออก
4 mph
108°ตะวันออก
4 mph
87°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
102°ตะวันออก
4 mph
98°ตะวันออก
4 mph
75°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
35%
58%
77%
84%
35%
60%
82%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
24 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
25 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mainz

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
70°F
68°F
61°F
68°F
68°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
45°F
48°F
55°F
54°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
66°F
61°F
66°F
66°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
48°F
55°F
54°F
52°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
87°ตะวันออก
7 mph
96°ตะวันออก
6 mph
79°ตะวันออก
7 mph
258°ตะวันตก
7 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
38%
54%
82%
62%
61%
73%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
41%
68%
58%
71%
70%
73%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.42 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
54°F
54°F
48°F
52°F
55°F
52°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
59°F
จุดน้ำค้าง
48°F
54°F
55°F
54°F
55°F
59°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
1
1
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
72%
78%
74%
74%
83%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
58%
71%
59%
6%
57%
68%
40%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mainz

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 2:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด