The Time Now > เยอรมัน > Mainz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mainz, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 1:37:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wiesbaden Airport

เมฆต่ำ. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3493 กิโลเมตรจาก Mainz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
39.2°F
33.8°F
ไม่มีลม
81%
29.73 "Hg
อ. 12 พ.ย. 2562, 12:56 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
4:48 PM
9:16
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:47 PM
5:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mainz

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
43°F
39°F
37°F
37°F
43°F
39°F
36°F
ระดับที่สบาย
34°F
37°F
36°F
32°F
34°F
37°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
36°F
34°F
34°F
36°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
199°ใต้
5 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
80%
89%
91%
85%
78%
85%
88%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
51%
43%
32%
34%
28%
27%
25%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mainz

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
41°F
43°F
41°F
41°F
46°F
46°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
36°F
36°F
32°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
37°F
36°F
36°F
45°F
46°F
41°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
32°F
34°F
34°F
34°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
92°ตะวันออก
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
2 mph
280°ตะวันตก
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
2
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
79%
70%
81%
77%
64%
87%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
48%
6%
6%
60%
56%
68%
74%
52%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
36°F
36°F
37°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
39°F
37°F
41°F
39°F
37°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
39°F
37°F
37°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
80°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
89%
91%
90%
87%
91%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
59%
63%
57%
6%
64%
63%
59%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mainz

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 7:14 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด