The Time Now > เยอรมัน > Karlsruhe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Karlsruhe, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 9:00:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Karlsruhe - Baden Wurttemberg

ฝน. เมฆมากเป็นส่วนมาก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3426 กิโลเมตรจาก Karlsruhe
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
38.97°F
39.2°F
3.11 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
93%
28.85 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:11 AM
4:29 PM
8:18
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:53 PM
8:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Karlsruhe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
43°F
39°F
41°F
48°F
45°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
34°F
34°F
32°F
32°F
43°F
41°F
46°F
48°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
36°F
41°F
41°F
41°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
251°ตะวันตก
17 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
84%
85%
99%
75%
83%
82%
80%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
77%
77%
66%
62%
37%
58%
62%
74%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Karlsruhe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
48°F
52°F
50°F
46°F
48°F
50°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
39°F
43°F
41°F
39°F
39°F
36°F
39°F
ระดับที่สบาย
34°F
43°F
43°F
46°F
43°F
45°F
48°F
46°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
41°F
45°F
43°F
41°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
166°ใต้
6 mph
77°ตะวันออก
3 mph
71°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
4
3
2
2
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
78%
83%
84%
86%
85%
79%
82%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
98%
74%
86%
76%
47%
52%
6%
4%
ฝนตก
0.38 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
43°F
46°F
45°F
45°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
36°F
34°F
36°F
41°F
39°F
41°F
ระดับที่สบาย
46°F
36°F
39°F
41°F
41°F
39°F
39°F
จุดน้ำค้าง
43°F
36°F
39°F
43°F
43°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
190°ใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
0
4
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
77%
82%
91%
95%
98%
97%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
80%
71%
72%
99%
83%
67%
ฝนตก
-
0.31 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
1.34 นิ้ว
0.99 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Karlsruhe

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด