The Time Now > เยอรมัน > ฮันโนเวอร์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ฮันโนเวอร์, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 ธันวาคม 2561 12:00:37 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Hannover

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3666 กิโลเมตรจาก ฮันโนเวอร์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
33.1°F
37.4°F
14.91 mph 280° ตะวันตก
87%
30.07 "Hg
อ. 11 ธ.ค. 2561, 11:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:20 AM
4:07 PM
7:47
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:24 AM
8:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ฮันโนเวอร์

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
36°F
34°F
36°F
39°F
36°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
36°F
32°F
32°F
32°F
34°F
32°F
28°F
23°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
32°F
34°F
36°F
34°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
344°เหนือ
7 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
82°ตะวันออก
8 mph
91°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
91%
94%
95%
89%
94%
100%
92%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
6%
27%
11%
6%
7%
11%
8%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ฮันโนเวอร์

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
39°F
36°F
32°F
32°F
36°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
30°F
30°F
28°F
30°F
34°F
39°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
27°F
25°F
23°F
27°F
36°F
39°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
32°F
28°F
25°F
30°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
83°ตะวันออก
8 mph
81°ตะวันออก
9 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
162°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
91%
86%
84%
78%
83%
78%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
39%
6%
5%
5%
4%
56%
33%
54%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.66 นิ้ว
-
-


 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
45°F
41°F
41°F
43°F
45°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
39°F
36°F
37°F
36°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
34°F
36°F
36°F
34°F
36°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
36°F
39°F
39°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
9 mph
260°ตะวันตก
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
75%
84%
94%
89%
86%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
57%
50%
49%
57%
56%
46%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ฮันโนเวอร์

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ธ.ค. 2561, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด