The Time Now > เยอรมัน > Dresden > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dresden, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 12:33:20 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dresden-Klotzsche

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3622 กิโลเมตรจาก Dresden
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
58.46°F
53.6°F
5.59 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
82%
30.07 "Hg
10 ไมล์
พ. 05 ส.ค. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:35 AM
8:45 PM
15:10
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:40 PM
5:57 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dresden

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
52°F
77°F
68°F
55°F
54°F
81°F
72°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
77°F
68°F
57°F
52°F
81°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
46°F
50°F
50°F
50°F
52°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
196°ใต้
2 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
108°ตะวันออก
3 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
6 mph
86°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
96%
33%
52%
80%
89%
37%
65%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
0%
1%
1%
0%
1%
8%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dresden

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
81°F
86°F
88°F
86°F
82°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
61°F
64°F
64°F
66°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
86°F
86°F
84°F
82°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
46°F
54°F
61°F
59°F
57°F
57°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
81°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
40%
44%
38%
38%
44%
43%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
6%
6%
3%
6%
49%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
73°F
73°F
75°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
64°F
66°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
91°F
73°F
75°F
77°F
75°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
57°F
54°F
68°F
64°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
10°เหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
290°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
13 mph
270°ตะวันตก
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
74%
62%
51%
78%
61%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
70%
61%
52%
74%
51%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dresden

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด