The Time Now > เยอรมัน > Berlin Wilmersdorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Wilmersdorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 8:25:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3712 กิโลเมตรจาก Berlin Wilmersdorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
50°F
16.78 mph 280° ตะวันตก
60%
29.77 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 7:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:51 AM
9:30 PM
16:39
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:08 PM
4:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
66°F
61°F
52°F
54°F
64°F
63°F
55°F
ระดับที่สบาย
63°F
66°F
61°F
50°F
50°F
64°F
63°F
52°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
46°F
46°F
43°F
41°F
41°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
265°ตะวันตก
18 mph
258°ตะวันตก
14 mph
276°ตะวันตก
10 mph
279°ตะวันตก
11 mph
286°ตะวันตก
9 mph
278°ตะวันตก
8 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
46%
59%
81%
69%
43%
48%
78%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
16 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
14%
10%
9%
11%
10%
36%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
64°F
70°F
77°F
66°F
66°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
52°F
55°F
50°F
57°F
52°F
50°F
52°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
63°F
68°F
77°F
64°F
63°F
66°F
จุดน้ำค้าง
45°F
41°F
48°F
45°F
55°F
45°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
262°ตะวันตก
9 mph
278°ตะวันตก
9 mph
262°ตะวันตก
7 mph
269°ตะวันตก
11 mph
257°ตะวันตก
14 mph
284°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
44%
57%
43%
55%
48%
54%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
7%
50%
76%
6%
73%
59%
6%
49%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
79°F
79°F
77°F
81°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
43°F
48°F
43°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
90°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
9 mph
270°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
35%
34%
42%
32%
42%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
6%
52%
5%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด