The Time Now > เยอรมัน > Berlin Wilmersdorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Wilmersdorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 8:46:41 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3712 กิโลเมตรจาก Berlin Wilmersdorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
21.99°F
30.2°F
13.67 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
93%
29.12 "Hg
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:08 AM
3:52 PM
7:44
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:15 PM
8:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
36°F
37°F
39°F
41°F
39°F
37°F
43°F
ระดับที่สบาย
32°F
30°F
32°F
32°F
34°F
32°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
34°F
36°F
34°F
34°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
252°ตะวันตก
13 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
5
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
81%
91%
85%
82%
83%
86%
92%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
31%
62%
54%
72%
5%
48%
64%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
48°F
46°F
48°F
50°F
45°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
37°F
37°F
37°F
41°F
41°F
37°F
34°F
ระดับที่สบาย
30°F
32°F
37°F
41°F
43°F
43°F
39°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
36°F
41°F
41°F
41°F
41°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
195°ใต้
9 mph
175°ใต้
9 mph
175°ใต้
8 mph
90°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
84%
71%
87%
77%
80%
86%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
84%
77%
71%
6%
69%
5%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
41°F
43°F
50°F
46°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
36°F
37°F
37°F
36°F
32°F
ระดับที่สบาย
36°F
37°F
34°F
37°F
39°F
36°F
34°F
จุดน้ำค้าง
34°F
39°F
36°F
39°F
39°F
37°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
96%
77%
83%
83%
89%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
67%
71%
70%
7%
61%
52%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด