The Time Now > เยอรมัน > Berlin Wilmersdorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Wilmersdorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 4:14:09 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
3712 กิโลเมตรจาก Berlin Wilmersdorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
33.8°F
ไม่มีลม
28%
30.36 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ก.ย. 2563, 3:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
7:13 PM
12:27
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:40 AM
8:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
46°F
45°F
70°F
59°F
54°F
54°F
72°F
ระดับที่สบาย
52°F
43°F
39°F
75°F
59°F
50°F
52°F
75°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
37°F
36°F
41°F
39°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
97°ตะวันออก
6 mph
96°ตะวันออก
6 mph
97°ตะวันออก
9 mph
83°ตะวันออก
7 mph
82°ตะวันออก
7 mph
86°ตะวันออก
6 mph
89°ตะวันออก
9 mph
81°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
69%
76%
30%
50%
60%
57%
34%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
30 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
22 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
70°F
70°F
75°F
79°F
72°F
70°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
45°F
48°F
46°F
52°F
59°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
68°F
77°F
77°F
75°F
68°F
55°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
41°F
46°F
52°F
55°F
54°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
91°ตะวันออก
9 mph
94°ตะวันออก
8 mph
84°ตะวันออก
6 mph
93°ตะวันออก
10 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
256°ตะวันตก
13 mph
190°ใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
32%
38%
41%
45%
59%
59%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
2%
5%
49%
55%
65%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.28 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
43°F
43°F
41°F
43°F
43°F
ระดับที่สบาย
52°F
45°F
46°F
48°F
50°F
50°F
55°F
จุดน้ำค้าง
39°F
32°F
39°F
36°F
34°F
41°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
260°ตะวันตก
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
8 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
50%
65%
53%
48%
61%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
70%
6%
61%
81%
55%
54%
5%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด