The Time Now > เยอรมัน > Berlin Wilmersdorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Wilmersdorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 มกราคม 2562 11:01:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3712 กิโลเมตรจาก Berlin Wilmersdorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
26.6°F
19.02°F
23°F
6.84 mph 200° ใต้
86%
30.07 "Hg
5.6 ไมล์
จ. 21 ม.ค. 2562, 10:50 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:04 AM
4:32 PM
8:28
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:57 PM
8:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ม.ค. 2562, 7:21 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
25°F
25°F
30°F
27°F
23°F
23°F
28°F
25°F
ระดับที่สบาย
18°F
18°F
23°F
16°F
14°F
12°F
19°F
16°F
จุดน้ำค้าง
19°F
18°F
19°F
18°F
16°F
14°F
18°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
181°ใต้
7 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
93°ตะวันออก
8 mph
94°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
76%
62%
72%
73%
68%
61%
74%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
11 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
4%
1%
2%
4%
2%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ม.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
30°F
28°F
28°F
30°F
34°F
39°F
37°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
23°F
21°F
19°F
28°F
34°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
21°F
19°F
21°F
21°F
27°F
36°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
19°F
18°F
18°F
18°F
32°F
32°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
168°ใต้
9 mph
112°ตะวันออก
5 mph
91°ตะวันออก
7 mph
189°ใต้
10 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
180°ใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
63%
68%
64%
88%
76%
83%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
1%
5%
5%
55%
49%
5%
42%
ฝนตก
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.2 นิ้ว
-
-
0.16 นิ้ว


 
 
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
อา. 03 ก.พ.
จ. 04 ก.พ.
อ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
37°F
36°F
34°F
34°F
34°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
30°F
32°F
30°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
25°F
30°F
30°F
27°F
32°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
30°F
34°F
32°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
91%
83%
96%
93%
88%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
39%
40%
44%
45%
6%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
0.3 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.08 นิ้ว
2.42 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ม.ค. 2562, 7:21 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด