The Time Now > เยอรมัน > Berlin Wilmersdorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Wilmersdorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 11:57:54 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

แดดออกเป็นบางส่วน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3712 กิโลเมตรจาก Berlin Wilmersdorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
32°F
28.69°F
32°F
3.11 mph 20° เหนือ
100%
29.92 "Hg
3.73 ไมล์
อา. 21 ม.ค. 2561, 11:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:04 AM
4:32 PM
8:28
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:06 AM
9:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 7:05 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
32°F
30°F
30°F
32°F
32°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
32°F
28°F
23°F
21°F
25°F
23°F
25°F
23°F
จุดน้ำค้าง
30°F
30°F
28°F
27°F
27°F
27°F
28°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
6°เหนือ
4 mph
159°ใต้
7 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
257°ตะวันตก
7 mph
255°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
90%
92%
83%
75%
83%
94%
96%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
0%
5%
45%
47%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
32°F
36°F
48°F
48°F
45°F
41°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
30°F
34°F
45°F
39°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
30°F
25°F
28°F
41°F
43°F
37°F
37°F
34°F
จุดน้ำค้าง
30°F
27°F
32°F
43°F
43°F
39°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
201°ใต้
8 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
290°ตะวันตก
14 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
77%
88%
91%
86%
93%
83%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
22%
40%
43%
46%
50%
23%
53%
52%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.29 นิ้ว
หิมะตก
-
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
45°F
41°F
39°F
39°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
37°F
34°F
30°F
30°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
37°F
43°F
32°F
30°F
30°F
36°F
36°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
30°F
32°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
280°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
17 mph
250°ตะวันตก
13 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
280°ตะวันตก
15 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
1
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
74%
81%
77%
68%
91%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
53%
31%
52%
45%
54%
48%
46%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
0.52 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Wilmersdorf

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ม.ค. 2561, 7:05 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด