The Time Now > เยอรมัน > Berlin Steglitz Zehlendorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Steglitz Zehlendorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 5:49:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3707 กิโลเมตรจาก Berlin Steglitz Zehlendorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
57.36°F
53.6°F
8.7 mph 160° ใต้
82%
29.8 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 5:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:38 AM
6:04 PM
10:26
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:25 PM
1:27 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Steglitz Zehlendorf

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
54°F
54°F
66°F
59°F
54°F
54°F
64°F
ระดับที่สบาย
52°F
50°F
54°F
66°F
57°F
52°F
52°F
64°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
50°F
54°F
54°F
52°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
196°ใต้
6 mph
167°ใต้
8 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
86°ตะวันออก
5 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
254°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
85%
86%
64%
82%
93%
92%
68%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
38%
11%
9%
7%
8%
9%
12%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Steglitz Zehlendorf

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
63°F
61°F
66°F
61°F
57°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
50°F
48°F
50°F
46°F
50°F
45°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
61°F
59°F
63°F
61°F
57°F
52°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
50°F
50°F
55°F
50°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
6 mph
78°ตะวันออก
5 mph
270°ตะวันตก
1 mph
280°ตะวันตก
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
73%
68%
72%
76%
69%
60%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
6%
43%
5%
4%
40%
43%
5%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
57°F
57°F
54°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
43°F
43°F
45°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
54°F
57°F
57°F
52°F
52°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
48°F
48°F
45°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
280°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
100°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
76%
75%
76%
72%
68%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
3%
4%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Steglitz Zehlendorf

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 2:16 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด