The Time Now > เยอรมัน > Berlin Steglitz Zehlendorf > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Steglitz Zehlendorf, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 6:27:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3707 กิโลเมตรจาก Berlin Steglitz Zehlendorf
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
37.92°F
41°F
4.35 mph 250° ตะวันตก
100%
30.36 "Hg
10 ไมล์
พ. 14 พ.ย. 2561, 5:50 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:24 AM
4:17 PM
8:53
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:34 PM
8:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Steglitz Zehlendorf

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
50°F
45°F
41°F
43°F
50°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
39°F
48°F
43°F
37°F
39°F
48°F
37°F
34°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
41°F
39°F
39°F
39°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
260°ตะวันตก
4 mph
252°ตะวันตก
4 mph
179°ใต้
4 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
81%
85%
95%
86%
68%
84%
91%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
5%
6%
5%
4%
1%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Steglitz Zehlendorf

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 14 พ.ย.
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
50°F
48°F
43°F
43°F
41°F
39°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
37°F
32°F
32°F
37°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
46°F
45°F
41°F
34°F
37°F
34°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
43°F
39°F
36°F
32°F
32°F
32°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
259°ตะวันตก
7 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
99°ตะวันออก
6 mph
71°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
73%
69%
69%
72%
73%
63%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
1%
6%
56%
46%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.11 นิ้ว


 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
37°F
36°F
36°F
32°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
27°F
28°F
30°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
37°F
28°F
30°F
30°F
25°F
28°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
36°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
340°เหนือ
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
80°ตะวันออก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
13 mph
250°ตะวันตก
14 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
83%
97%
92%
92%
90%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
47%
41%
55%
53%
45%
46%
38%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
1.29 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.91 นิ้ว
0.24 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Steglitz Zehlendorf

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 1:19 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด