The Time Now > เยอรมัน > Berlin Pankow > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Pankow, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 8:43:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3718 กิโลเมตรจาก Berlin Pankow
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
35.4°F
37.4°F
14.91 mph 200° ใต้
81%
29.95 "Hg
อ. 19 พ.ย. 2562, 8:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
4:09 PM
8:37
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:31 PM
12:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Pankow

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
41°F
41°F
41°F
43°F
43°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
43°F
39°F
37°F
37°F
41°F
41°F
41°F
39°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
39°F
39°F
41°F
41°F
41°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
185°ใต้
4 mph
9°เหนือ
4 mph
16°เหนือ
5 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
76°ตะวันออก
5 mph
99°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
84%
91%
95%
90%
93%
88%
100%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
55%
68%
63%
57%
11%
63%
29%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Pankow

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
43°F
50°F
48°F
52°F
48°F
48°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
43°F
43°F
43°F
41°F
41°F
45°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
46°F
45°F
46°F
46°F
45°F
46°F
จุดน้ำค้าง
37°F
41°F
46°F
43°F
45°F
45°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
85°ตะวันออก
5 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
84°ตะวันออก
3 mph
94°ตะวันออก
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
90%
89%
89%
79%
88%
78%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
62%
81%
50%
51%
52%
6%
6%
58%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
46°F
46°F
48°F
41°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
39°F
36°F
34°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
41°F
45°F
36°F
41°F
45°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
39°F
41°F
39°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
200°ใต้
9 mph
180°ใต้
15 mph
170°ใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
280°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
72%
74%
80%
89%
91%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
60%
59%
55%
67%
67%
51%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Pankow

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด