The Time Now > เยอรมัน > Berlin Mitte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Berlin Mitte, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562 9:26:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3715 กิโลเมตรจาก Berlin Mitte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
55.4°F
5.59 mph 80° ตะวันออก
83%
29.86 "Hg
อา. 20 ต.ค. 2562, 8:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:39 AM
6:01 PM
10:22
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:19 PM
2:26 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Berlin Mitte

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
52°F
66°F
59°F
55°F
54°F
63°F
54°F
ระดับที่สบาย
54°F
50°F
66°F
59°F
54°F
52°F
63°F
52°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
55°F
55°F
54°F
52°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
105°ตะวันออก
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
248°ตะวันตก
4 mph
267°ตะวันตก
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
268°ตะวันตก
5 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
95%
67%
87%
94%
93%
65%
87%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
7%
7%
7%
7%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Berlin Mitte

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
63°F
63°F
64°F
64°F
63°F
54°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
50°F
48°F
50°F
50°F
52°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
64°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
52°F
57°F
จุดน้ำค้าง
55°F
50°F
50°F
52°F
52°F
48°F
43°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
268°ตะวันตก
8 mph
104°ตะวันออก
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
257°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
69%
69%
72%
72%
61%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
3%
3%
6%
6%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
50°F
50°F
50°F
50°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
43°F
39°F
39°F
37°F
36°F
34°F
ระดับที่สบาย
59°F
45°F
48°F
46°F
46°F
36°F
37°F
จุดน้ำค้าง
48°F
37°F
39°F
41°F
39°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
5 mph
10°เหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
70°ตะวันออก
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
1
2
1
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
64%
70%
75%
69%
61%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
6%
57%
5%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Berlin Mitte

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด