The Time Now > เยอรมัน > เบอร์ลิน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เบอร์ลิน, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 4:10:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3715 กิโลเมตรจาก เบอร์ลิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
45.54°F
37.4°F
11.18 mph 270° ตะวันตก
62%
30.15 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 3:20 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
5:27 PM
10:14
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:38 PM
7:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เบอร์ลิน

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
41°F
41°F
48°F
46°F
46°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
36°F
43°F
41°F
41°F
36°F
36°F
จุดน้ำค้าง
37°F
34°F
37°F
41°F
43°F
43°F
34°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
259°ตะวันตก
8 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
257°ตะวันตก
13 mph
267°ตะวันตก
13 mph
289°ตะวันตก
11 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
76%
84%
75%
87%
89%
72%
57%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
41%
49%
57%
40%
45%
30%
2%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เบอร์ลิน

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
46°F
41°F
48°F
48°F
50°F
54°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
32°F
28°F
30°F
30°F
39°F
41°F
39°F
ระดับที่สบาย
43°F
34°F
36°F
43°F
43°F
46°F
50°F
39°F
จุดน้ำค้าง
41°F
28°F
19°F
25°F
34°F
36°F
36°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
260°ตะวันตก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
275°ตะวันตก
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
270°ตะวันตก
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
61%
42%
42%
62%
55%
52%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
58%
34%
4%
6%
5%
5%
3%
4%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
43°F
45°F
48°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
32°F
32°F
32°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
39°F
39°F
43°F
43°F
39°F
จุดน้ำค้าง
23°F
28°F
32°F
32°F
34°F
37°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
340°เหนือ
9 mph
350°เหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
13 mph
280°ตะวันตก
5 mph
290°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
48%
64%
60%
60%
73%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
4%
3%
6%
54%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เบอร์ลิน

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 1:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด