The Time Now > เยอรมัน > เบอร์ลิน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เบอร์ลิน, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 3:23:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Berlin-Tegel

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3715 กิโลเมตรจาก เบอร์ลิน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
55.4°F
8.7 mph 270° ตะวันตก
60%
30.12 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 2:50 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:34 AM
6:08 PM
10:34
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:28 AM
5:38 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เบอร์ลิน

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 2:08 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
54°F
52°F
66°F
57°F
54°F
54°F
64°F
ระดับที่สบาย
57°F
54°F
52°F
66°F
57°F
54°F
52°F
64°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
50°F
54°F
54°F
52°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
253°ตะวันตก
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
103°ตะวันออก
4 mph
95°ตะวันออก
6 mph
75°ตะวันออก
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
97%
92%
68%
88%
90%
96%
64%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เบอร์ลิน

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 10:18 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 17 ต.ค.
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
66°F
64°F
66°F
63°F
57°F
52°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
52°F
52°F
52°F
50°F
48°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
66°F
64°F
63°F
63°F
61°F
48°F
48°F
54°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
52°F
52°F
55°F
43°F
39°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
191°ใต้
16 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
72%
69%
65%
81%
68%
64%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
3%
15%
62%
58%
53%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
48°F
46°F
46°F
45°F
41°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
55°F
55°F
59°F
55°F
50°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
52°F
50°F
52°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
57%
65%
78%
79%
79%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
56%
52%
6%
53%
49%
ฝนตก
-
-
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เบอร์ลิน

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 2:08 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด