The Time Now > เยอรมัน > Aalen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Aalen, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 11:17:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Niederstetten

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
3431 กิโลเมตรจาก Aalen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
40.01°F
39.2°F
14.91 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
76%
29.86 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 10:20 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:59 AM
4:23 PM
8:24
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:45 PM
3:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Aalen

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
46°F
41°F
41°F
39°F
37°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
34°F
34°F
32°F
28°F
25°F
27°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
39°F
36°F
37°F
36°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
263°ตะวันตก
16 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
256°ตะวันตก
20 mph
286°ตะวันตก
12 mph
286°ตะวันตก
9 mph
269°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
5
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
87%
88%
80%
90%
93%
95%
94%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
56%
68%
55%
71%
74%
50%
33%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
0.12 นิ้ว
0.09 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Aalen

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
45°F
36°F
36°F
37°F
39°F
52°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
28°F
27°F
32°F
32°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
41°F
32°F
28°F
28°F
30°F
30°F
45°F
43°F
จุดน้ำค้าง
41°F
37°F
32°F
30°F
32°F
34°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
263°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
8 mph
170°ใต้
10 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
251°ตะวันตก
25 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
2
3
3
4
6
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
89%
89%
83%
85%
87%
85%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
77%
94%
58%
79%
53%
99%
99%
78%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.8 นิ้ว
1.02 นิ้ว
0.49 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.24 นิ้ว
-
0.69 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
46°F
43°F
43°F
45°F
45°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
37°F
34°F
34°F
39°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
36°F
34°F
36°F
37°F
39°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
39°F
37°F
39°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
17 mph
200°ใต้
16 mph
250°ตะวันตก
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
87%
94%
81%
85%
86%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
85%
66%
60%
76%
81%
62%
57%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.58 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Aalen

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด