The Time Now > เยอรมัน > Aalen > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Aalen, เยอรมัน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 11:35:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Niederstetten

ฝนพายุ. เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
3431 กิโลเมตรจาก Aalen
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
9.94 mph 160° ใต้
73%
30.07 "Hg
อ. 11 ส.ค. 2563, 11:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
8:41 PM
14:34
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
2:05 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Aalen

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
64°F
84°F
75°F
68°F
72°F
81°F
73°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
84°F
77°F
68°F
73°F
82°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
61°F
61°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
111°ตะวันออก
5 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
176°ใต้
7 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
251°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
89%
41%
62%
78%
74%
49%
66%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
3%
3%
7%
84%
65%
73%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Aalen

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
70°F
77°F
79°F
72°F
63°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
63°F
63°F
61°F
57°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
84°F
81°F
68°F
79°F
79°F
68°F
61°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
59°F
59°F
61°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
290°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
51%
76%
56%
54%
78%
94%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
99%
65%
48%
6%
56%
56%
57%
ฝนตก
-
0.43 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.24 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
77°F
66°F
66°F
66°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
57°F
54°F
54°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
73°F
66°F
66°F
66°F
75°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
66°F
48°F
55°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
80°ตะวันออก
5 mph
200°ใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
260°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
6 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
48%
81%
52%
67%
60%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
77%
5%
65%
48%
6%
ฝนตก
-
-
0.28 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Aalen

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด