The Time Now > จอร์เจีย > Tskhinvali > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tskhinvali, จอร์เจีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 5:36:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tbilisi

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3998 กิโลเมตรจาก Tskhinvali
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
35.2°F
33.8°F
8.7 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
76%
30.33 "Hg
10 ไมล์
อ. 12 พ.ย. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:48 AM
5:46 PM
9:58
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:34 PM
6:15 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tskhinvali

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 4:18 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
59°F
45°F
39°F
37°F
59°F
45°F
39°F
ระดับที่สบาย
34°F
59°F
43°F
36°F
34°F
59°F
41°F
34°F
จุดน้ำค้าง
23°F
28°F
30°F
25°F
25°F
25°F
30°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
104°ตะวันออก
3 mph
162°ใต้
5 mph
20°เหนือ
4 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
30%
52%
52%
59%
25%
53%
60%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
33 ไมล์
24 ไมล์
28 ไมล์
32 ไมล์
34 ไมล์
29 ไมล์
27 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tskhinvali

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
59°F
55°F
48°F
45°F
52°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
37°F
36°F
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
54°F
52°F
43°F
37°F
48°F
48°F
จุดน้ำค้าง
28°F
27°F
27°F
32°F
32°F
27°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
88°ตะวันออก
6 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
105°ตะวันออก
10 mph
92°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
2
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
28%
31%
45%
59%
51%
42%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
3%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
48°F
46°F
45°F
43°F
39°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
45°F
37°F
39°F
37°F
37°F
34°F
34°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
34°F
32°F
28°F
25°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
5 mph
100°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
72%
67%
64%
55%
54%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
45%
48%
6%
50%
50%
ฝนตก
-
-
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.37 นิ้ว
-
0.22 นิ้ว
0.42 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tskhinvali

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 4:18 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด