The Time Now > จอร์เจีย > Tbilisi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tbilisi, จอร์เจีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 11:55:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tbilisi

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
4014 กิโลเมตรจาก Tbilisi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
43.5°F
35.6°F
5.59 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
66%
30.42 "Hg
ศ. 27 พ.ย. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:03 AM
5:32 PM
9:29
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:51 PM
3:53 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tbilisi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 10:18 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
37°F
36°F
36°F
46°F
36°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
45°F
34°F
34°F
36°F
43°F
36°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
34°F
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
347°เหนือ
4 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
168°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
163°ใต้
2 mph
262°ตะวันตก
2 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
80%
89%
97%
59%
84%
96%
87%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
9%
3%
2%
3%
5%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tbilisi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
48°F
48°F
41°F
45°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
32°F
32°F
37°F
36°F
34°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
45°F
43°F
37°F
39°F
45°F
41°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
36°F
34°F
36°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
339°เหนือ
5 mph
159°ใต้
4 mph
257°ตะวันตก
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
6 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
62%
64%
68%
80%
72%
56%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
67%
59%
61%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
43°F
43°F
43°F
43°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
36°F
36°F
36°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
39°F
39°F
41°F
39°F
39°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
32°F
32°F
30°F
30°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
94%
68%
65%
58%
60%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
72%
64%
45%
51%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.1 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tbilisi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 10:18 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด