The Time Now > จอร์เจีย > Bolnisi > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bolnisi, จอร์เจีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 12:08:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tbilisi

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
3992 กิโลเมตรจาก Bolnisi
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.69°F
59°F
5.59 mph 180° ใต้
54%
30.07 "Hg
ศ. 14 พ.ค. 2564, 11:30 ก่อนเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:45 AM
8:11 PM
14:26
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:39 AM
9:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bolnisi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 10:19 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
59°F
70°F
81°F
70°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
59°F
75°F
79°F
75°F
54°F
54°F
จุดน้ำค้าง
57°F
59°F
55°F
55°F
54°F
54°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
85°ตะวันออก
4 mph
280°ตะวันตก
5 mph
269°ตะวันตก
5 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
88°ตะวันออก
4 mph
282°ตะวันตก
4 mph
273°ตะวันตก
5 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
69%
83%
63%
41%
58%
81%
78%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
19 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
19 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
3%
3%
4%
4%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bolnisi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 7:22 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
ศ. 14 พ.ค.
ส. 15 พ.ค.
อา. 16 พ.ค.
จ. 17 พ.ค.
อ. 18 พ.ค.
พ. 19 พ.ค.
พฤ. 20 พ.ค.
ศ. 21 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
77°F
81°F
72°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
55°F
55°F
57°F
54°F
61°F
54°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
77°F
79°F
75°F
77°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
46°F
50°F
54°F
52°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
265°ตะวันตก
7 mph
266°ตะวันตก
7 mph
263°ตะวันตก
7 mph
267°ตะวันตก
7 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
270°ตะวันตก
4 mph
100°ตะวันออก
7 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
43%
36%
38%
55%
44%
53%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
4%
6%
83%
55%
6%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
0.23 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 พ.ค.
อา. 23 พ.ค.
จ. 24 พ.ค.
อ. 25 พ.ค.
พ. 26 พ.ค.
พฤ. 27 พ.ค.
ศ. 28 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
68°F
72°F
73°F
72°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
48°F
52°F
59°F
54°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
61°F
66°F
77°F
77°F
75°F
61°F
64°F
จุดน้ำค้าง
52°F
43°F
48°F
48°F
43°F
59°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
100°ตะวันออก
15 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
4
0
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
41%
44%
42%
37%
95%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
74%
57%
5%
4%
43%
85%
58%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bolnisi

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 10:19 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด