The Time Now > ฝรั่งเศส > Vouziers > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Vouziers, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 9:09:51 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chalons-Vatry

แดดออก. เย็น.
ระยะทาง
3428 กิโลเมตรจาก Vouziers
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
51.8°F
19.26 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
72%
29.5 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
7:34 PM
12:2
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:11 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Vouziers

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
48°F
55°F
48°F
45°F
45°F
50°F
48°F
ระดับที่สบาย
41°F
43°F
50°F
41°F
37°F
36°F
45°F
43°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
45°F
45°F
41°F
41°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
283°ตะวันตก
20 mph
289°ตะวันตก
23 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
291°ตะวันตก
15 mph
287°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
5
5
6
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
86%
71%
86%
83%
90%
78%
90%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
68%
56%
62%
59%
67%
57%
49%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Vouziers

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
57°F
57°F
61°F
66°F
70°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
45°F
46°F
54°F
48°F
50°F
55°F
54°F
ระดับที่สบาย
46°F
46°F
54°F
54°F
59°F
66°F
75°F
63°F
จุดน้ำค้าง
45°F
41°F
54°F
54°F
50°F
50°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
249°ตะวันตก
16 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
2
3
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
66%
91%
89%
72%
59%
54%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
75%
40%
76%
78%
59%
6%
48%
72%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
59°F
59°F
57°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
48°F
45°F
46°F
46°F
43°F
ระดับที่สบาย
59°F
61°F
59°F
59°F
52°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
46°F
48°F
46°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
11 mph
180°ใต้
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
19 mph
260°ตะวันตก
16 mph
250°ตะวันตก
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
58%
60%
65%
67%
72%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
7%
65%
55%
63%
78%
64%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
-
0.29 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Vouziers

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด