The Time Now > ฝรั่งเศส > Tourrette-Levens > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tourrette-Levens, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 10:52:31 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Nice Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
3062 กิโลเมตรจาก Tourrette-Levens
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
79.47°F
55.4°F
4.35 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
45%
29.8 "Hg
อ. 04 ส.ค. 2563, 10:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
8:49 PM
14:26
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:45 PM
6:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tourrette-Levens

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
66°F
79°F
73°F
70°F
68°F
81°F
77°F
ระดับที่สบาย
66°F
66°F
81°F
75°F
73°F
68°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
61°F
63°F
59°F
59°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
347°เหนือ
8 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
343°เหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
182°ใต้
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
66%
55%
67%
70%
69%
55%
66%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
1%
0%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tourrette-Levens

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
84°F
84°F
84°F
81°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
72°F
73°F
73°F
75°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
84°F
86°F
88°F
81°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
64°F
68°F
68°F
59°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
199°ใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
273°ตะวันตก
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
5 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
57%
53%
61%
57%
51%
68%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
1%
3%
55%
6%
82%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.15 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
59°F
61°F
59°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
170°ใต้
7 mph
180°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
170°ใต้
4 mph
170°ใต้
4 mph
160°ใต้
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
70%
56%
60%
51%
48%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
5%
6%
6%
5%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tourrette-Levens

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด