The Time Now > ฝรั่งเศส > Strasbourg > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Strasbourg, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 8:26:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Strasbourg Airport

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3392 กิโลเมตรจาก Strasbourg
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
30.74°F
30.2°F
ไม่มีลม
87%
30.24 "Hg
10 ไมล์
อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:09 AM
4:33 PM
8:24
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:44 PM
5:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Strasbourg

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
39°F
41°F
39°F
37°F
41°F
36°F
ระดับที่สบาย
25°F
25°F
32°F
34°F
32°F
32°F
36°F
28°F
จุดน้ำค้าง
28°F
32°F
36°F
36°F
36°F
36°F
34°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
187°ใต้
11 mph
184°ใต้
13 mph
193°ใต้
12 mph
197°ใต้
11 mph
195°ใต้
12 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
13 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
89%
85%
85%
88%
91%
74%
80%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
54%
67%
62%
68%
63%
44%
45%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
0.2 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Strasbourg

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 8:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
41°F
41°F
43°F
50°F
54°F
46°F
45°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
36°F
41°F
46°F
43°F
41°F
37°F
ระดับที่สบาย
32°F
34°F
36°F
45°F
46°F
45°F
43°F
41°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
37°F
45°F
43°F
41°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
188°ใต้
11 mph
199°ใต้
16 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
190°ใต้
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
78%
81%
81%
76%
80%
90%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
79%
80%
87%
85%
92%
68%
86%
50%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.8 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
43°F
45°F
43°F
43°F
45°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
37°F
39°F
37°F
34°F
34°F
36°F
ระดับที่สบาย
46°F
36°F
32°F
36°F
36°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
36°F
39°F
39°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
190°ใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
32 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
7
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
91%
81%
92%
88%
94%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
76%
73%
85%
71%
65%
71%
ฝนตก
-
0.33 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.31 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.56 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Strasbourg

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:16 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด