The Time Now > ฝรั่งเศส > Strasbourg > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Strasbourg, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:39:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Strasbourg Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3392 กิโลเมตรจาก Strasbourg
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
59°F
ไม่มีลม
69%
29.92 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 09 ก.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:37 AM
9:30 PM
15:53
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
9:57 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Strasbourg

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 09 ก.ค. 2563, 9:32 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
73°F
82°F
72°F
59°F
61°F
73°F
68°F
ระดับที่สบาย
64°F
75°F
82°F
75°F
57°F
61°F
77°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
55°F
55°F
54°F
50°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
188°ใต้
7 mph
202°ใต้
14 mph
290°ตะวันตก
7 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
356°เหนือ
10 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
62%
42%
57%
81%
67%
37%
42%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
56%
26%
54%
52%
9%
5%
1%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Strasbourg

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 09 ก.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
73°F
77°F
79°F
81°F
72°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
57°F
52°F
54°F
54°F
57°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
75°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
45°F
45°F
48°F
50°F
57°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
272°ตะวันตก
10 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
21°เหนือ
7 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
38%
34%
35%
37%
63%
45%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
64%
59%
1%
2%
45%
59%
51%
48%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
86°F
81°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
81°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
57°F
59°F
54°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
180°ใต้
11 mph
270°ตะวันตก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
20°เหนือ
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
4
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
39%
44%
46%
46%
42%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
5%
6%
6%
5%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Strasbourg

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 09 ก.ค. 2563, 9:32 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด