The Time Now > ฝรั่งเศส > Metz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Metz, ฝรั่งเศส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 1:11:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Metz-Nancy-Lorraine

เย็น.
ระยะทาง
3417 กิโลเมตรจาก Metz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
59.56°F
46.4°F
3.11 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
63%
30.07 "Hg
พ. 05 ส.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:12 AM
9:09 PM
14:57
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:04 PM
6:36 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Metz

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
54°F
79°F
81°F
64°F
61°F
84°F
77°F
ระดับที่สบาย
55°F
52°F
79°F
81°F
64°F
61°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
45°F
48°F
52°F
52°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
109°ตะวันออก
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
101°ตะวันออก
7 mph
85°ตะวันออก
9 mph
92°ตะวันออก
7 mph
83°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
84%
29%
33%
64%
71%
33%
45%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
24 ไมล์
15 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
19 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Metz

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
88°F
91°F
91°F
88°F
88°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
61°F
64°F
68°F
72°F
66°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
86°F
88°F
88°F
84°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
45°F
52°F
55°F
55°F
57°F
55°F
55°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
91°ตะวันออก
7 mph
89°ตะวันออก
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
5 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
35%
35%
30%
34%
35%
37%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
3%
39%
5%
5%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
79°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
57°F
57°F
57°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
52°F
46°F
54°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
260°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
56%
45%
35%
43%
39%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
59%
55%
6%
6%
5%
4%
3%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Metz

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด